Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Interpelácie

Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka alebo požiadavka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, pôsobností mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka alebo požiadavka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb založených alebo zriadených mestom.

Poslanci majú právo na zasadnutí mestského zastupiteľstva interpelovať: primátora mesta, prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra, náčelníka mestskej polície a štatutárnych zástupcov mestských organizácií.

Interpelácia sa podáva v písomnej, elektronickej alebo ústnej forme.

V prípade, že na vznesenú interpeláciu, nemožno uspokojivo odpovedať ústne na zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo zodpovedanie vyžaduje ďalšie šetrenie, musí sa poslancovi poskytnúť písomná odpoveď do 30 dní odo dňa vznesenia ústnej alebo písomnej interpelácie.

Písomné odpovede sú predkladané ako súčasť materiálov na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva.


 
ÚvodÚvodná stránka