Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Klientske centrum

PODATEĽŇA

Pracovná náplň:

 • príjem pošty a podávanie informácií
 • osvedčovanie listín a podpisov /pracovisko č.2/

 

pracovisko č.1

Mária Zonzelová
referent
Tel.: 044/431 44 22
E-mail: maria.zonzelova@ruzomberok.sk

pracovisko č.2

Laura Fričová
referent
Tel.: 044/431 44 22
E-mail: laura.fricova@ruzomberok.sk

Ohlasovňa pobytu

Pracovná náplň:

 • vedie evidenciu pobytu občanov, podáva hlásenia na OR PZ a ŠÚ
 • vykonáva zmeny trvalého pobytu
 • vydáva potvrdenia o trvalom pobyte
 • evidencia REGOB

 

pracovisko č.4

Bc. Eva Papúchová
Referent
Tel.: 044/431 44 12
E-mail: papuchova@ruzomberok.sk

Referát daní

Pracovná náplň:

 • správa a kontrola dane z nehnuteľnosti

 

pracovisko č.5 - pracovníčky sa striedajú

Milota Klačková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 67
Mobil:+421 915 572 096
E-mail: milota.klackova@ruzomberok.sk

Mária Brtková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 37
Mobil:+421 915 572 080
E-mail: maria.brtkova@ruzomberok.sk

Marta Ondrejková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 33 
Mobil:+421 907 153 013
E-mail: marta.ondrejkova@ruzomberok.sk

Referát poplatkov za komunálny odpad a dane

Pracovná náplň:

 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu
 • správa a kontrola dane za záber verejného priestranstva

 

pracovisko č.6 - pracovníčky sa striedajú

Referent poplatkov
Mgr. Monika Mokošová
Tel.: 044 / 431 44 32
E-mail: monika.mokosova@ruzomberok.sk

Referent poplatkov

Mgr. Mária Martonová
Tel.: 044 / 431 44 97
E-mail: maria.martonova@ruzomberok.sk

Referent poplatkov
Mgr. Ľubica Javorková
Tel.: 044 / 431 44 97
E-mail: lubica.javorkova@ruzomberok.sk

Referát stavebnej správy pre obce okresu Ružomberok

Pracovná náplň:

 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                                               
 • vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb 
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

 

pracovisko č.7 - pracovníčky sa striedajú

Ing. Barbora Kutajová

Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 96
Mobil:0915 949 401
E-mail: barbora.kutajova@ruzomberok.sk

Ing. Andrea Vrašťáková 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 XX
Mobil:0915 572 0XX
E-mail: andrea.vrastakova@ruzomberok.sk

Ing.Július Šramo

Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl. 1072
Mobil:+421 915 491 501
E-mail: julius.sramo@ruzomberok.sk

Ing. Vladimíra Magová 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 94
Mobil:0915 572 088
E-mail: vladimira.magova@ruzomberok.sk

Janka Lačná 

Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 94
Mobil:+421 915 944 027
E-mail: janka.lacna@ruzomberok.sk

Katarína Sviteková 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 94
Mobil:+421 915 944xxx
E-mail: katarina.svitekova@ruzomberok.sk

Referát sociálnej pomoci a dávok

Pracovná náplň:

 • poskytuje a vykonáva poradenskú činnosť občanom
 • rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a dávky sociálnej pomoci
 • zabezpečuje sociálnu pomoc pre občanov v hmotnej núdzi    
 • spisuje návrhy podania na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
 • eviduje žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta, uzatvára zmluvy

pracovisko č.8

PhDr. Mária Šulíková
Referent sociálnej pomoci a dávok - klientske centrum
Tel.: 044/431 44 74
E-mail: sulikova@ruzomberok.sk

Referát - pokladňa

Pracovná náplň:

 • pokladňa - hotovostný peňažný styk
 • daň za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, alkohol a tabak, reklamu

pracovisko č.9 - pracovníčky sa striedajú

Mária Dúhová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 83
Mobil:+421 915 572 083
E-mail: maria.duhova@ruzomberok.sk

Zuzana Juricová
Referent
Tel.: 044/431 44 93
Mobil:+421 915 572 087
E-mail: zuzana.juricova@ruzomberok.sk

pracovisko č.0

Mgr. Marieta Rázgová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 68
E-mail: razgova@ruzomberok.sk

 

Registratúra a overovanie

Pracovná náplň:

 • osvedčovanie listín a podpisov
 • správa registratúry
 • vypracovávanie posudkov na občanov
 • digitalizácia a archivácia záznamov registratúrneho strediska

pracovisko č.10

Anna Mrázová
referent
Tel.: 044/431 44 36
E-mail: anna.mrazova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka