Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie ekonomiky a majetku

Pracovná náplň:

 • Oddelenie ekonomiky a majetku zabezpečuje komplexné účtovníctvo Mesta Ružomberok. Spracováva rozpočet mesta vrátane jednotlivých programov, cieľov a ukazovateľov, zabezpečuje vykonávanie rozpočtových opatrení a spracováva záverečný účet mesta. Spracováva monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta. Oddelenie zabezpečuje spracovanie riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky, vrátane poznámok k účtovnej závierke, účtovných štatistík a daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Oddelenie vypracováva každoročnú výročnú správu mesta.Na oddelení sa vedie evidencia majetku mesta (okrem školstva) a zabezpečuje sa jeho inventarizácia. Pracovníci oddelenia ekonomiky a majetku zabezpečujú správu dane z nehnuteľností, dane z ubytovania a dane za nevýherné hracie a predajné automaty, dane za záber verejného priestranstva a poplatku za komunálny odpad. Súčasťou oddelenia je pokladňa, ktorou je zabezpečený celkový hotovostný peňažný styk. V rámci oddelenia sa zabezpečuje aj bezhotovostný peňažný styk. 

 

Ing. Janka Mokošová

Vedúca oddelenia
Tel.: tel. 044 / 431 44 25
Mobil:0907 809 202
E-mail: janka.mokosova@ruzomberok.sk

Referát daní

Pracovná náplň:

 • správa a kontrola dane z nehnuteľnosti

 

Milota Klačková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 67
Mobil:+421 915 572 096
E-mail: milota.klackova@ruzomberok.sk

Mária Brtková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 37
Mobil:+421 915 572 080
E-mail: maria.brtkova@ruzomberok.sk

Marta Ondrejková
Referent správy a kontroly dane z nehnuteľnosti
Tel.: 044 / 431 44 33 
Mobil:+421 907 153 013
E-mail: marta.ondrejkova@ruzomberok.sk

Referát účtovníctva, rozpočtu a evidencie majetku

Pracovná náplň:

 • účtovanie a zakladanie bankových výpisov za mesto
 • účtovanie pokladne
 • účtovanie úverov (ŠFRB, bankové úvery)
 • účtovanie majetku mesta, inventarizácia majetku
 • účtovanie finančného majetku (obchodné spoločnosti)
 • mesačná uzávierka, mesačná regulácia
 • ročná uzávierka
 • tvorba predkontácií pre účtovanie
 • konsolidovaná uzávierka (obchodné spoločnosti)
 • rozpočet mesta, vrátane programového rozpočtu
 • metodika pre Mestskú knižnicu (po účtovnej stránke - zúčtovania, výkazy)
 • účtovanie a zakladanie výpisov (fondy mesta, predaj bytov)
 • tvorba predkontácií pre fondy
 • rozpis príjmov (za mesto)
 • evidencia dodávateľských faktúr, roznos na oddelenia
 • banka (bankové úhrady)
 • evidencia pokút z obvodného úradu
 • správa a kontrola dane za psa

 

Jana Matúšková

Referent 
Tel.: 044 / 431 44 46
Mobil:0905 439 973
E-mail: jana.matuskova@ruzomberok.sk

Zuzana Juricová
Referent
Tel.: 044/431 44 93
Mobil:+421 915 572 087
E-mail: zuzana.juricova@ruzomberok.sk

Ing. Miroslava Čiešková
Referent 
Tel.: 044 / 431 44 14
Mobil:+421 905 715 831
E-mail: miroslava.cieskova@ruzomberok.sk

Ing. Daša Klimová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 73
E-mail: dasa.klimova@ruzomberok.sk

Mária Dúhová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 83
Mobil:+421 915 572 083
E-mail: maria.duhova@ruzomberok.sk

Referát - pokladňa

Pracovná náplň:

 • pokladňa - hotovostný peňažný styk
 • daň za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, alkohol a tabak, reklamu

 

Mgr. Marieta Rázgová
Referent
Tel.: 044 / 431 44 68
E-mail: razgova@ruzomberok.sk

Referát poplatkov za komunálny odpad a dane

Pracovná náplň:

 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby, písm. O - Ž
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu

 

Referent poplatkov
Mgr. Monika Mokošová
Tel.: 044 / 431 44 32
E-mail: monika.mokosova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:

 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby, písm. A - I
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu
 • správa a kontrola dane za záber verejného priestranstva

 

Referent poplatkov
Mgr. Mária Martonová
Tel.: 044 / 431 44 97
E-mail: maria.martonova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:

 • správa a kontrola poplatku za komunálny odpad - fyzické osoby, písm. J - O
 • správa a kontrola vlastníkov nehnuteľností (objekt využívaný na podnikanie) ohľadom komunálneho odpadu

 

Referent poplatkov
Mgr. Ľubica Javorková
Tel.: 044 / 431 44 97
E-mail: lubica.javorkova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka