Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie investícií

Pracovná náplň:

  • Oddelenie investícií zabezpečuje prípravu investičných akcií v zmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v  znení neskorších predpisov, plní úlohy spojené s prípravou investičných akcií pre proces verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, plní úlohy v zmysle smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou - interný predpis č. 42, zabezpečuje vykonávanie kontrolnej činnosti technického dozoru v priebehu realizácie  stavby v zmysle vyhlášky č. 104/73 Zb. o základných podmienkach dodávky stavebných prác, odovzdáva zrealizované stavby správe majetku mesta.

 

Ing. Zuzana Jašková

poverená vedením oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 27
E-mail: jaskova@ruzomberok.sk

Peter Gavenda
Stavebný dozor 
Tel.: 044 / 431 44 26
Mobil:+421 908 942 933 
E-mail: peter.gavenda@ruzomberok.sk

Referát prípravy investičnej výstavby

Pracovná náplň:

  • zabezpečuje prípravu investičných akcií vzmysle stavebného zákona vyhláška 85/1976 Zb. v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • plní úlohy spojené s verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 Z.z. a interného predpisu č. 42 pre MsÚ Ružomberok, jeho jednotlivé oddelenia, Mestskú políciu, pre príspevkové a rozpočtové organizácie mesta

 

Bc. Janka Antolová
Samostatný odborný referent
Tel.: 044 / 431 44 78
Mobil:0915 572 082
E-mail: jana.antolova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka