Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie stavebnej správy

Ing. Zuzana Benčová

Vedúca oddelenia
Tel.: 044 / 431 44 95
Mobil:+421 915 944 028
E-mail: zuzana.bencova@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:

 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                                               
 • vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb 
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

 

Ing. Barbora Kutajová

Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 96
Mobil:0915 949 401
E-mail: barbora.kutajova@ruzomberok.sk

Ing. Andrea Vrašťáková 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 54
Mobil:
E-mail: andrea.vrastakova@ruzomberok.sk

Ing.Július Šramo

Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl. 1072
Mobil:+421 915 491 501
E-mail: julius.sramo@ruzomberok.sk

Ing. Vladimíra Magová 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044/ 431 44 94
Mobil:0915 572 088
E-mail: vladimira.magova@ruzomberok.sk

Referát stavebnej správy pre obce okresu Ružomberok

Pracovná náplň:

 • vydávanie všetkých typov územných rozhodnutí
 • povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb
 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • vydávanie stavebných povolení na novostavby a zmeny dokončených stavieb
 • povoľovanie zmien nedokončených stavieb                              
 • vydávanie kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o predčasnom a dočasnom užívaní stavieb
 • povoľovanie zmien v užívaní stavieb
 • povoľovanie odstraňovania stavieb
 • vydávanie dodatočných povolení na stavby
 • nariaďovanie odstránenia stavieb a ich zmien, reklamných stavieb, nariaďovanie údržby stavieb, nariaďovanie nevyhnutných úprav, nariaďovanie opatrení na pozemku
 • riešenie priestupkov a správnych deliktov a ukladanie sankcií
 • vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
 • vykonávanie ďalších činností podľa stavebného zákona a podľa uzatvorených zmlúv
 • prijímanie žiadostí a ich posúdenie na úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre fyzické osoby

 

Janka Lačná 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl.1194
Mobil:+421 915 944 027
E-mail: janka.lacna@ruzomberok.sk

Katarína Sviteková 
Referent stavebnej správy
Tel.: 044 / 431 44 22 kl. 1154
Mobil:+421 908 833 470
E-mail: katarina.svitekova@ruzomberok.sk


 
ÚvodÚvodná stránka