Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie technickej správy

Vedúci oddelenia

Ing. Juraj Hrnčiar
Tel.: 044/ 431 44 87
Mobil:0918 280 898
E-mail: hrnciar@ruzomberok.sk

Referát ochrany životného prostredia

Referent ochrany životného prostredia
RNDr. Michal Matis
Tel.: 044 / 431 44 51
Mobil:+421 915 572 074
E-mail: michal.matis@ruzomberok.sk

Pracovná náplň:

 • štátna správa ochrany ovzdušia
 • štátna správa odpadového hospodárstva
 • štátna správa ochrany prírody a krajiny

 

Referát technickej infraštruktúry

Referent technickej infraštruktúry
Ing. Pavel Mišík
Tel.: 044 / 431 44 52
Mobil:+421 915 572 073
E-mail: pavel.misik@ruzomberok.sk


Pracovná náplň:

 • cestný správny orgán
 • správny orgán v cestnej doprave
 • povoľovanie a kolaudovanie dopravných stavieb
 • štátna vodná správa
 • verejná správa vovovodov a kanalizácií

 

Referát komunálnych služieb

Referent komunálnych služieb
Ing. Ingrid Okálová
Tel.: 044/ 431 44 84
Mobil:0918 936 584
E-mail: okalova@ruzomberok.sk


Pracovná náplň:

 • verejná zeleň: údržba trávnatých plôch, stromoradí, kvetinových záhonov
 • správa námestí, parkov, detských ihrísk a fontán
 • zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu (malé smetné nádoby, 110 l, 1100 l, VKK)

 

Referent komunálnych služieb
Ivan Kamhal
Tel.: 044 / 431 44 44
Mobil:+421 908 942 935
E-mail: ivan.kamhal@ruzomberok.sk


Pracovná náplň:

 • čistenie, údržba a opravy miestnych komunikácií - leto
 • odpratávanie snehu, posyp miestnych komunikácií chemickým resp. iným materiálom - zima
 • prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia

 

Referent komunálnych služieb
Rudolf Jakab
Mobil:0905 700 621 
E-mail: jakab@ruzomberok.sk


Pracovná náplň:

 • prevádzka, údržba a oprava oddychového parku a skateparku Kľačno, detských ihrísk na území mesta
 • plní úlohy podľa pokynov vedúceho oddelenia

 


 
ÚvodÚvodná stránka