Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Peter Svrček

Vedúci oddelenia
Tel.: 044/431 44 58
Mobil:+421 907 809 201
E-mail: peter.svrcek@ruzomberok.sk

Ohlasovňa pobytu

Pracovná náplň:

vedie evidenciu pobytu občanov, podáva hlásenia na OR PZ a ŠÚ

vykonáva zmeny trvalého pobytu

vydáva potvrdenia o trvalom pobyte

evidencia REGOB

 

Bc. Eva Papúchová
Referent
Tel.: 044/431 44 12
E-mail: papuchova@ruzomberok.sk

Matričný úrad

Pracovná náplň:

vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí

plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva

vydáva výpisy z matričných kníh

 

Zuzana Lesáková
matrikárka
Tel.: 044/431 44 45
E-mail: zuzana.lesakova@ruzomberok.sk

Kvetoslava Stašová
matrikárka
Tel.: 044/431 44 45
E-mail: kvetoslava.stasova@ruzomberok.sk

Podateľňa

Pracovná náplň:

príjem pošty a podávanie informácií

 

Mária Zonzelová
referent
Tel.: 044/431 44 22
E-mail: maria.zonzelova@ruzomberok.sk

Referát obchodu a služieb

Pracovná náplň:

odsúhlasenie času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta

súhlasné stanovisko k predaju nadprodukcie vlastných výpestkov na trhovisku

zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

rozhodnutia - individuálne licencie - výherné prístroje a automaty

 

Mgr. Anna Dvorská
referent
Tel.: 044/431 44 19
E-mail: anna.dvorska@ruzomberok.sk

Evidencia nehnuteľností

Pracovná náplň:

vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel stavieb

vydáva rozhodnutia o pridelení súpisných a orientačných čísel

spravuje agendu PO a BOZ

krízový manažment a civilná ochrana

 

Mgr. Tomáš Mojš
referent
Tel.: 044/431 44 16
E-mail: tomas.mojs@ruzomberok.sk

Registratúra a overovanie

Pracovná náplň:

osvedčovanie listín a podpisov

správa registratúry

vypracovávanie posudkov na občanov

digitalizácia a archivácia záznamov registratúrneho strediska

 

Anna Mrázová
referent
Tel.: 044/431 44 36
E-mail: anna.mrazova@ruzomberok.sk

Referát IT

Pracovná náplň:

správa výpočtovej techniky mestského úradu

 

Ing. Peter Macko
referent
Tel.: 044/431 44 42
E-mail: peter.macko@ruzomberok.sk

Ing. Martin Žabenský
referent
Tel.: 044/431 44 61
E-mail: martin.zabensky@ruzomberok.sk

Ing. Juraj Baláž
referent
Tel.: 044/431 44 63
E-mail: juraj.balaz@ruzomberok.sk

Prevádzka budovy

Pracovná náplň:

domovnícke a údržbárske práce

upratovanie priestorov mestského úradu

prevádzka motorových vozidiel mestského úradu

 

Mária Matulová

Pavel Kupčo

Margita Kupčová


 
ÚvodÚvodná stránka