Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Podujatia v Ružomberku a v okolí

RENDEZVOUS POD SCHODMI 36: S. CHYTKA A O. VANĚK

Typ akcie:
Ostatné podujatia
Dátum:
15.8.2019
Do:
15.8.2019
Čas:
16:00 hod.
Miesto:
Mestská knižnica Ružomberok
Popis:

Mestská knižnica Ružomberok, Literárny klub ružomberských spisovateľov a Spolok slovenských spisovateľov KO Žilina vás pozývajú na Renezvous pod schodmi 36.

Hostia večera:
Stanislav Chytka - historik, publicista, múzejný pracovník, vysokoškolský pedagóg
Oldřich Vaněk - historik, publicista, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ

PhDr. Stanislav Chytka (1946, Litoměřice) – technik, historik, publicista, spisovateľ, múzejný pracovník, vysokoškolský pedagóg. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Lovosiciach a neskôr Univerzitu Karlovu v Prahe v odboroch dejiny – filozofia. Pracoval ako robotník a technik, ako historik v Liptovskom múzeu v Ružomberku a ako pedagóg na Vojenskej akadémii. Naposledy bol vedúcim odboru a vedúcim služobného úradu v štátnej správe.
Pravidelne publikuje vo viacerých odborných periodikách - Vojenská história, Historický časopis, Vojnová kronika, recenzoval tituly z oblasti dejín druhej svetovej vojny. Vyjadril sa k pokusom o začlenenie leteckej výroby na Slovensku počas druhej svetovej vojny, venoval sa téme slovenskej armády, téme viacerých kontroverzných osobností slovenských dejín (Ferenčík, Tuka), osobnosti generála Ferdinanda Čatloša. Je autorom titulu Ružomberská vzbura a umlčané povstanie vydaného v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov Ružomberok v roku 2000. Je spoluautorom publikácií Textilka, Slovenského biografického slovníka, encyklopédie Generáli a niekoľkých zborníkov. Bol členom vedeckých rád Vojenského historického archívu a Múzea SNP. Je spoluautorom novej publikácie s názvom Tí z prvej línie: príbehy z odboja v Liptove (Múzeum Slovenského národného povstania, 2017). Žije a pracuje v Ružomberku.

Doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc. (1944, Brno) - historik, vysokoškolský pedagóg. Po absolvovaní Vojenskej školy Jana Žižku v Bratislave promoval vo Vyššom vojenskom učilišti Otakara Jaroša vo Vyškove v odbore matematika. V rokoch 1964 – 1973 pôsobil v rôznych veliteľských funkciách v armáde. Po absolvovaní VPA v Bratislave v roku 1977 pôsobil ako pedagóg na Vysokej vojenskej technickej škole, resp. Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Neskôr pôsobil ako docent na Žilinskej univerzite v Žiline. Je autorom množstva publikácií o protifašistickom odboji a o oslobodzovacích bojoch v Liptove. S jeho autorstvom alebo spoluautorstvom je spojené množstvo zborníkov, vedeckých prác, akademických prednášok a príspevkov na vedeckých konferenciách, ich spoločným rámcom je téma národných a vojenských dejín z obdobia druhej svetovej vojny.

Kniha Tí z prvej línie: príbehy z odboja v Liptove z pera uvedenej autorskej dvojice sumarizuje dlhoročný výskum v oblasti odboja v podtatranskej oblasti. Ponúka 17 kapitol venovaných zaujímavým osudom jednotlivcov z Liptova v rokoch druhej svetovej vojny a zameriava sa na zachytenie jednotlivých významných fenoménov tohto regiónu v čase vojny (zbrojná a textilná výroba v kraji, partizánske hnutie, diverzie a spravodajstvo pre odboj.) Vojnu ilustruje nie na osudoch najvyšších či známych odbojárov, ale práve naopak poukazuje na kľukaté, tŕnisté životné cesty obyčajných príslušníkov odboja, ktorí sa rôznymi formami zapísali do dejín vojnového Liptova. Súčasťou publikácie je obrazová príloha, nechýbajú tabuľky, grafy či dobové dokumenty, ktoré názornejšie reprezentujú danú dobu a opisovanú problematiku.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu. Na tomto verejnom podujatí budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom Mestská knižnica Ružomberok za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne ďalších médiách.

Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok

RENDEZVOUS POD SCHODMI 36: S. CHYTKA A O. VANĚK

ÚvodÚvodná stránka