Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Poradné orgány

Primátor mesta Ružomberok Igor Čombor zriadil k 1.6.2019 štyri nové poradné orgány, ktorými chce zabezpečiť transparentné a komplexné riadenie mesta. Medzi ohlásenými poradnými orgánmi sú Zbor poradcov primátora mesta, Legislatívna rada primátora, Klub primátorov mesta Ružomberok a Zbor ambasádorov mesta Ružomberok.

Súčasťou každého z poradných orgánov sú členovia, ktorí sa radia medzi intelektuálnu špičku mesta Ružomberok vďaka celoživotnej práci na budovaní mesta. Členstvo v radách prijali dobrovoľne bez nároku na akýkoľvek finančný či iný honorár. „Pre každého primátora je veľmi dôležité obklopiť sa čo najlepšími poradcami a lokálpatriotmi. Ja nie som výnimkou, a preto som sa rozhodol, že ľuďom, ktorí mi dlhodobo radia, dám oficiálny status poradcu primátora či mesta,“ povedal primátor Igor Čombor na margo Zboru poradcov, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 21 mien, pričom každý z nich je poradcom v inej oblasti.

Samostatnú legislatívnu poradenskú skupinu založil primátor pod názvom Legislatívna rada. V nej sa spájajú mnohí známi právnici, ktorí buď pochádzajú z Ružomberka, alebo v ňom pôsobia. „Nejde o to, spojiť všetkých dobrých právnikov pod jednu skupinu. Je dobré sa na to pozrieť aj ekonomickým okom. Ak by išlo o poradenstvo v oblasti legislatívy, mesto by za špičkové poradenstvo v tejto oblasti platilo tisícky eur. Takto máme pod jednou strechou špičkový právny servis, ktorý doplní ten už funkčný na radnici a nebude nás to stáť ani euro. Využívame len svoj domáci ľudský potenciál,“ zhodnotil primátor Legislatívnu radu.

Najraritnejšou skupinou, ktorá vznikla je Klub primátorov, ktorý v sebe zahŕňa všetkých dodnes žijúcich primátorov mesta Ružomberok. Tí by mali primátorovi radiť predovšetkým v otázkach plánovania budúcich krokov, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad nášho mesta. „Každý z mojich predchodcov bol dobrý manažér a mal svoje predstavy o meste. My však nechceme byť svedkom toho, že každé volebné obdobie sa zmenia strategické ciele mesta a mesto sa tak stáva mačkopsom. Mne ide predovšetkým o cielené a dlhodobé budovanie mesta v prospech občana. Preto mám svoj Klub primátorov, kde sú ľudia, s ktorými sa na niektoré dôležité veci pozrieme spoločne.“ Klub môže byť považovaný za jedinečný aj z hľadiska politickej rôznorodosti jeho členov. Už v samotnom štatúte sa píše o poradnej funkcii klubu bez ohľadu na politickú príslušnosť.

Cieľom zborov a klubu je prispieť k pozitívnemu vývoju mesta Ružomberok. Práva a povinnosti členov vymedzuje štatút, riadi predseda a koordinuje tajomník, ktorý je spoločný pre všetky vzniknuté kluby.

Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov Zboru poradcov, Klubu primátorov a členov Legislatívnej rady sa uskutočnilo vo štvrtok 13. júna 2019 o 10:00 vo veľkej zasadačke MsÚ v Ružomberku. Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov do Zboru ambasádorov bude vo štvrtok 20. júna 2019.

Zbor poradcov:

Zbor poradcov primátora je poradný orgán na funkčné obdobie 2019 - 2022. Poradcovia vykonávajú svoje funkcie v záujme čo najlepších, najkvalifikovanejších a striktne zákonných stanovísk a rozhodnutí pre primátora mesta, ako aj v záujme rozvoja mesta Ružomberok a zlepšovania životnej úrovne jeho občanov. Je tvorený z významných osobností verejného, spoločenského, kultúrneho a športového života mesta, regiónu i celej Slovenskej republiky. Členovia poradcov, určených v daných problematikách, spolupracujú s primátorom na jeho požiadanie. Primátor ich môže prizvať na rokovanie vedenia mesta, na zasadnutie mestskej rady, mestského zastupiteľstva alebo na akékoľvek verejné podujatie, na ktorých budú odborne obhajovať postoje primátora mesta. V prípade potreby sa členovia môžu podieľať na tvorbe ťažiskových a koncepčných dokumentoch rozvoja mesta. Hoci ich pôsobnosť nie je obmedzená, nemôžu obmedzovať pri výkone žiadneho pracovníka vedenia mesta. Zbor poradcov má svojho predsedu, ktorý je oprávnený celý zbor koordinovať na základe pokynov primátora. Stretnutie poradcov zvoláva primátor minimálne raz za 6 mesiacov.
Predseda: JUDr. Juraj Čech, PhD.
Tajomník: Bc. Viktor Mydlo

JUDr. Juraj Čech, PhD.,  je bývalý trojnásobný primátor mesta Ružomberok. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 1983 absolvoval aj postgraduálne štúdium zo správneho práva a v roku 2009 mu bol udelený vedecký titul PhD. Skúsenosti získaval aj na zahraničných študijných pobytoch v new Yorku, Washingtone D.C. a na Floride. Na radnici vykonával sprvoti vedúceho odboru, neskôr tajomníka mestského úradu a nakoniec primátora. Počas kariéry pracoval aj ako zástupca prednostu Okresného úradu v Dolnom Kubíne. V rokoch 2007-2010 zastupoval starostov a primátorov Slovenska v Legislatívnej rade Slovenskej Republiky. V súčasnsti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katolíckej Univerzite v Ružomberku a záujmy univerzity háji aj ako člen Akademického senátu Katolíckej Univerzity v Ružomberku a predseda Legislatívnej komisie Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Primátorovi ho uplynulý mesiac menoval za predsedu Legislatívnej rady a predsedu Zboru poradcov primátora. Svoje čestné miesto má aj v Klube primátorov.

Ing. arch. Pavol Fischer sa narodil v Ružomberku, kde väčšiu časť svojho života aj pôsobí. Vyštudoval urbanizmus na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po vysokej škole pôsobil najskôr ako architekt a neskôš ako riaditeľ na Krajskom úrade štátnej pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici. Od revolúcie sa aktívne zapája do komunálnej politiky v Ružomberku. Päť volebných období pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva a predseda stavebnej komisie, bol dlhoročným členom mestskej rady a projektovým manažérom mesta. Od roku 1994 podniká v oblasti projektovania, inžinieringu a realít. Postupne jeho spoločnosť rozšírila pôsobnosť aj na segment mobilných domov a v súčasnosti je najväčším výrobcom a predajcom mobilných domov na Slovensku.

Tomáš Mišovič MBA spolu s primátormi miest zakladal Iniciatívu Stredné Slovensko, ktorú odborne viedol. Pôsobil v Národnej diaľničnej spoločnosti a bol aj riaditeľom odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a investícií Banskobystrického samosprávneho kraja. Primátorovi Ružomberka Igorovi Čomborovi radí v oblasti cestnej infraštruktúry od roku 2014. Spoločne s primátorom riešia problematiku výstavby diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 v Ružomberskom okrese. Tomáš Mišovič je špecialista v oblasti dopravy, riadenia strategických investičných projektov a investičných zmlúv.

Ing. Milan Mojš vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú – Strojnícku fakultu. Pred rokom 1989 bol vedúcim technického rozvoja v Drevokupe Ružomberok. Od roku 1989 do 2004 pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách v SCP Ružomberok ako riaditeľ závodu Sólo alebo riaditeľ závodu Supragraf. V rokoch 2004 až 2006 bol riaditeľom SHP Slavošovce. V parlamentných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca NR SR a do roku 2010 zastával pozíciu štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Poslanecký mandát vykonáva aj v súčasnosti. Od roku 2011 je riaditeľom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok. Primátor ho menoval poradcom pre dopravu a cestnú infraštruktúru.

Profesor Ján Kudlička akad. mal. ArtD. je maliar, grafik, tvorca diel do architektúry a vysokoškolský pedagóg. Rodák z Ružomberka v rokoch 1966 až 1972 vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.  Autorsky vystavoval doma aj v zahraničí. Predovšetkým v Poľsku, Maďarsku, Česku, Nemecku, Francúzsku, Kanade, egypte, Bulharsku, Srbsku, Belgicku, Rakúsku a Holandsku. Profesorom pre výtvarné umenie bol vymenovaný prezidentom Poľskej republiky v roku 2012. V súčasnosti pôsobí na Katolíckej Univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jana Dlugosza v Czenstochowej. V zbore bude pôsobiť ako poradca primátora pre rozvoj kultury.

Ing. Radislav Kendera, PhD. pôsobil v minulosti ako viceprimátor mesta Ružomberok. Bol členom Mestskej rady a predsedom Komisie pre kultúru a médiá a Mediálnej rady. Pôsobí ako spisovateľ, redaktor, publicista a editor. Je dlhoročným členom predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov; Slovenského syndikátu novinárov a predsedom Literárneho klubu ružomberských spisovateľov. Kariérne je známy aj pod pseudonymom R.A. Ružomberský. V súčasnosti pôsobí na rektoráte Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Od 1. júna je poradcom primátora pre rozvoj kultúry.

Ing. Ján Svrček vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Po jej skončení pracoval v BZVIL Ružomberok na ekonomickom úseku. Zastával aj funkciu ekonomicko-personálneho riaditeľa v Texicome a v Topcheme. Or doku 2010 je konateľom firmy P+S-Consult s.r.o., ktorá je zameraná na výrobu rotačných šablón pre tlač textílií. Niekdajší atlét, reprezentant a viacnásobný majster Československa a Slovenska v behu na 400 metrov, bývalý držiteľ rekordov Československej a Slovenskej republiky. Od roku 1981 sa venuje žurnalistike, obzvlášť športovej. Spolupracoval s viacerými periodikami, agentúrami a Slovenským rozhlasom. V súčasnosti je spolupracovníkom Ružomberského hlasu, Liptovských novín, Športu, TASR, Rádia Regina a Žijem v Ružomberku. Primátorovi bude poradcom pre rozvoj športu a pohybových aktivít detí.

PaedDr. Peter Krška, PhD. pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku. V rokoch 2006 až 2016 bol vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu a od roku 2016 zastáva funkciu dekana Pedagogickej fakulty. V minulosti bol slovenským reprezentantom v skoku na žrdi a neskôr trénerom slovenskej rekordérky v skoku na žrdi žien. V súčasnosti trénersky vedie mladých atlétov. Je autorom vedeckých a odborných publikácií zameraných hlavne na motorické schopnosti detí a mládeže. Základnú školu absolvoval v Ružomberku. Športové gymnázium a následné vysokoškolské štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je poradcom primátora pre rozvoj pohybových aktivít detí.

Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Venuje sa kľúčovým témam sociálnych služieb na Slovensku. Pôsobí vo viacerých odborných radách vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2010 je odborným garantom komunálneho plánovania sociálnych služieb v Ružomberku. Pracuje ako manažérka pracovnej skupiny Seniori. Je spoluzakladateľka Potravinovej výdajne v Ružomberku, kde aktívne pracuje ako dobrovoľník. Od roku 2019 je poradcom primátora pre rozvoj sociálnej politiky mesta.

Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., je docentka sociálnej práce na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička dvadsať rokov. Vysokoškolské štúdium ukončila na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, kde aj v roku 2001 ukončila doktorandské štúdium v študijnom odbore sociálna práca. Jej hlavnou špecializáciou v odbore je sociálna patológia a metódy sociálnej práce s rodinou, v ktorých aj roky publikuje doma i v zahraničí. Je členka správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a členkou Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania. Zároveň je supervízorka a krízová interventka. V súčasnej dobe pôsobí ako prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

MUDr. Peter Vaněk

Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Osem rokov zastával funkciu dekana Pedagogickej fakulty. V súčasnosti je vedúcim výskumu a športu SR a štátneho pedagogického ústavu. Taktiež je vedúci výskumných tímov, vrátane medzinárodných projektov financovaných Európskou úniou. Je aktívnym členom v národných a medzinárodných výboroch v oblasti výskumu, v edičných a vedeckých radách časopisov doma i v zahraničí, autor odborných štúdií, monografií či zborníkov. Absolvoval viaceré zahraničné pobyty. Vysokoškolské učiteľské štúdium ukončil v roku 1998 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Rigorózne konanie, doktorandské štúdium a habilitačné konanie v odbore pedagogika absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil na viacerých stupňoch škôl a v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Je poradcom primátora pre rozvoj základného školstva a materských škôl.

RNDr. PaedDr. Elena Volanská študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a manažment na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V školstve pracuje od roku 1985. Učila na všetkých stupňoch škôl a zastávala pozície učiteľky, zástupkyne riaditeľa a od roku 1992 zastáva funkciu riaditeľky školy. Od roku 2000 je predseda Klubu škôl Slovenska zapojených do vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Podieľala sa na oživovaní a spájaní mnohých základných škôl v Ružomberku. Primátor ju menoval ako poradcu pre rozvoj základného školstva a materských škôl.

Mgr. Vladimír Pančík absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V školstve pracuje 37 rokov, posledných 22 ako riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Ružomberku. Počas svojej kariéry pracoval ako riaditeľ Centra voľného času elán. Primátorovi bude radiť v oblasti rozvoja stredného školstva.

Doc. Ing. Jaroslav Demko, Phd., sa špecializuje na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku a ekosystémové služby. Pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene, po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v MONDI SCP viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok. Na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku, kde je zamestnaný od roku 2011, pôsobil najprv na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí, neskôr ako vedúci katedry biológie a ekológie. Od 27. augusta 2018 je rektorom Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Primátorovi bude robiť poradcu pre rozvoj a spoluprácu univerzitného školstva.

PhDr. Janka štreitová je rodáčkou z Ružomberka, ktorá celé svoje produktívne obdobie pracovala v MONDI SCP. V Prešove vyštudovala manažment ľudských zdrojov a postupne v kariére prešla všetkými oblasťami personálnej, pracovno-právnej a sociálnej práce. Neskôr sa prepracovala na manažérske pozície. Vo svojej práci sa venovala rozvoju mladých ľudí, efektívnej komunikácii a zlepšovaniu vzťahov a postavenia bývalých zamestnancov SCP Ružomberok. Ako bývalá hráčka MBK Ružomberok sa dodnes venuje organizácii športových podujatí hlavne pre mládež. Je jedným zo zakladateľov Nadácie Supra a o.z. Ružomberčan. Pre primátora bude poradcom pre spoluprácu s občianskymi združeniami a občianskymi iniciatívami v meste.

PaedDr. Michal Kovačic, PhD. je rodákom zo Zlatých Moraviec a absolventom odboru učiteľstvo geografia-matematika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej kariére pôsobil sprvoti ako učiteľ na základnej škole, neskôr do roku 2004 pôsobil ako odborný asistent na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Do roku 2018 pôsobil na Katedre geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Od roku 2019 je predsedom Výkonnej rady Bjornsonovej spoločnosti ma Slovensku. Je majiteľom cestovnej kancelárie KOGE, ktorá sa zameriava na škandinávske destinácie a okrajové regióny Európy. Primátorovi bude robiť poradcu pre rozvoj cestovného ruchu mesta.

Peter Šrobár je poradcom pre spoluprácu s podnikateľmi mesta. Svoju kariéru začínal ako projektový manažér v spoločnosti Allform. Od roku 2002 až 2005 bol vedúcim výroby spoločnosti Fermont a od roku 2005 je generálnym riaditeľom a majiteľom spoločnosti CIPI s.r.o. Do jeho podnikateľského portfólia patria aj spoločnosti Titan-Tatraplast, PELA, QEM a YELL Coussine. V minulosti bol aj predsedom Komisie pre verejné obstarávanie a členom stavebnej komisie.

PaedDr. Anna Paráková je prednostkou Okresného úradu v Ružomberku. Magisterský titul získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici, ktorý neskôr doplnila o doktorandský titul na Katolíckej Univerzite. Kariéru začínala ako riaditeľka materských škôl, neskôr pôsobila ako prednostka Obvodného úradu či Mestského úradu v Ružomberku. Od roku 2012 pôsobí ako prednostka Okresného úradu. V zbore bude pôsobiť ako poradca primátora pre spoluprácu so štátnou správou.

Prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. MHP.

ICLic. Dušan Škrábek začínal ako kaplán v Spišskom Podhradí. Počas svojej kariéry pôsobil ako farár v Zázrivej, tajomník biskupského úradu, vicerektor v Slovenskom ústave sv. cyrila a Metoda v Ríme, vicerektor kňazského seminára v Spišskom Podhradí. Od 1.7. 2018 je farárom v Ružomberku a od 1.8.2018 je dekanom Ružomberského dekanátu a dekan-moderátor Liptovských dekanátov. Primátorovi bude poradcom pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Mgr. Dávid Bázlik je evanjelickým farárom. Rodák z Bratislavy neskôr vyrastal v Modre v rodine umeleckého keramika. Po absolvovaní Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začínal ako kaplán, neskôr ako farár v Gelnici. V Ružomberku pôsobí od roku 2008. V roku 2014 spolu s manželkou vydal knihu „Od jari do zimy spolu“, ktorá sa venuje predovšetkým manželským párom a rodinám. V zbore bude pôsobiť ako poradca primátora pre spoluprácu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Legislatívna rada:

Legislatívna rada je poradným orgánom primátora, ktorého členmi budú vrcholoví predstavitelia z rôznych oblastí práva, no najmä z oblasti komunálneho práva. Jej úlohou bude príprava právnych postojov, analýz a postupov pre primátora. Na základe takýchto informácii bude mať primátor prístup k prvotriednym právnym výkladom, za ktoré sa v súkromných právnických kanceláriách platia vysoké poplatky. Hoci na radnici funguje aj právne oddelenie, úlohou legislatívnej rady nie je úkony tohto oddelenia nahrádzať, ale v prípade potreby byť nápomocnou. Podľa štatútu Legislatívna rada úzko spolupracuje s právnym oddelením mestského úradu pri riešení konkrétnych problematík, ktoré si vyžadujú širšiu právnickú diskusiu a zjednocuje právne postoje pre potreby primátora mesta. Primátor je oprávnený si celú radu alebo ktoréhokoľvek člena rady prizvať na porady vedenia mesta, mestskej rady či mestského zastupiteľstva so žiadosťou o výklad právnych postojov. Dôvod takejto žiadosti je snaha o zabezpečenie formálno - právnej čistoty a zabezpečenie, aby prijímané dokumenty neboli v rozpore s inými normatívnymi právnymi aktmi, ktoré je potrebné dodržiavať. Členstvo v legislatívnej rade je čestná funkcia bez nároku na finančné ohodnotenie.
Predseda rady: JUDr. Juraj Čech, PHD.
Členovia rady: JUDr. Michal Brož, JUDr. Ing. Janka Kantíková, JUDr. Ladislav Janči, Mgr. Michal Krákorník, JUDr. Karin Leštinská, doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PHD., JUDr. PhDr. Jozef Furťo, JUDr. Jaroslav Pavlík, JUDr. Marián Ďurana, PhD.
Tajomník: Bc. Viktor Mydlo

JUDr. Juraj Čech, PhD.,  je bývalý trojnásobný primátor mesta Ružomberok. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1976. V roku 1983 absolvoval aj postgraduálne štúdium zo správneho práva a v roku 2009 mu bol udelený vedecký titul PhD. Skúsenosti získaval aj na zahraničných študijných pobytoch v new Yorku, Washingtone D.C. a na Floride. Na radnici vykonával sprvoti vedúceho odboru, neskôr tajomníka mestského úradu a nakoniec primátora. Počas kariéry pracoval aj ako zástupca prednostu Okresného úradu v Dolnom Kubíne. V rokoch 2007-2010 zastupoval starostov a primátorov Slovenska v Legislatívnej rade Slovenskej Republiky. V súčasnsti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katolíckej Univerzite v Ružomberku a záujmy univerzity háji aj ako člen Akademického senátu Katolíckej Univerzity v Ružomberku a predseda Legislatívnej komisie Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Primátorovi ho uplynulý mesiac menoval za predsedu Legislatívnej rady a predsedu Zboru poradcov primátora. Svoje čestné miesto má aj v Klube primátorov.

JUDr. Michal Brož je absolvent gymnázia v Ružomberku. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2007 pracoval ako právnik v Alianz SP, a.s. Od novembra 2010 je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Od roku 2015 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou so sídlom advokátskej kancelárie v Ružomberku.

JUDr. Ing. Janka Kantíková Kantíková absolvovala magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a inžinierské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Právnu prax vykonáva od roku 2006 a  poskytuje komplexnú právnu pomoc pre obchodné spoločnosti a družstvá, fyzické osoby ako aj pre verejnoprávne subjekty. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok sa stala v roku 2011 členkou  Slovenskej advokátskej komory a pôsobí ako advokátka so sídlom v Ružomberku so zameraním najmä na obchodné právo a komunálne právo.

JUDr. Ladislav Janči je rodákom z Ružomberka. V roku 1997 absolvoval Právnickú fakultu Pavla Jozefa šafárika v Košiciach. Titul JUDr. mu bol priznaný po vykonaní rigoróznej skúšky v roku 2000. Pracovnú kariéru začínal ako čakateľ Okresnej prokuratúry v Ružomberku. Prokurátorom Okresnej prokuratúry bol od roku 1999 do roku 2003. Od roku 2004 bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pričom advokátsku prax vykonáva dodnes. Jeho nosnou činnosťou je poskytovanie právnej pomoci v oblasti trestného, obchodného, civilného a správneho práva.

Mgr. Michal Krákorník je absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval ako advokátsky koncipient pod vedením JUDr. Petra Královenského. V roku 2014 bol po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V právnej praxi sa v prevažnej miere venuje občianskemu, trestnému, obchodnému a konkurznému právu. Primátor Igor Čombor ho menoval za člena Legislatívnej rady.

JUDr. Karin Leštinská vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získala titul magister. Po absolvovaní rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v roku 2000 jej bol pridelený titul JUDr. Od roku 2004 pôsobí ako notár so zameraním na dedičské právo, majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, osvedčovanie právne významných skutočností a spisovanie darovacích a kúpnych zmlúv.

Doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. Vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Habilitáciu má v odbore obchodné a finančné právo. Skúsenosti nabral aj počas zahraničných pobytov v Japonsku a v Nemeckej spolkovej republike. Zameriava sa na reguláciu finančného trhu a finančné právo. Počas svojej kariéry pôsobil ako prodekan fakulty, člen Rady právnej pomoci, člen dozornej rady na Burze cenných papierov v Bratislave a pracoval aj ako člen pracovnej skupiny pre právo a medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

JUDr. PhDr. Jozef Furťo, je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, na ktorej vyštudoval všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania a získal najvyšší akademický titul PhD. V roku 2014 mu bol po úspečnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe záverečnej práce na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity udelený titul doktor filozofie (Phdr.) Od roku 2012 až doteraz pôsobí na Ministerstve financií Slovenskej republiky v Bratislave.

JUDr. Jaromír Pavlík v roku 1999 vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Kariéru začínal ako príslušník policajného zboru, v rokoch 2006 až 2010 bol exekútorský koncipient a od roku 2010 pôsobí ako súdny exekútor. V upynulom týždni ho primátor menoval za člena Legislatívnej rady.

JUDr. Marián Ďurana

Klub primátorov:

Klub primátorov mesta Ružomberok je čestným klubom žijúcich primátorov od roku 1990, ktorí bez ohľadu na politickú príslušnosť spolupracujú so súčasným primátorom a vytvárajú tak konštruktívnu a pozitívnu atmosféru v meste. Na čele Klubu primátorov je vždy súčasný primátor a stretnutie klubu zvoláva minimálne raz za 6 mesiacov s cieľom prerokovať problematiku rozvoja mesta. Okrem rokovaní rady sú členovia klubu primátorov prizývaní na významné spoločenské, verejné, športové a kultúrne podujatia. Z hľadiska koncepcie klubu sa jedná o jedinečný a na Slovensku raritný klub doteraz žijúcich piatich primátorov.
Predseda klubu: MUDr. Igor Čombor, PhD.
Členovia klubu sú Julián Helko, JUDR. Juraj Čech, PhD., Ing. Michal Slašťan, PaedDr. Ján Pavlík, MUDr. Igor Čombor, PhD.
Tajomník: Bc. Viktor Mydlo


 
ÚvodÚvodná stránka