Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Projekty a grantové výzvy

Cieľom Referátu projektov a grantov je koordinovanie prípravy a vypracovanie grantových projektov a žiadostí o nenávratné financovanie, následnú implementáciu a monitoruje zrealizované projekty.

Referát zverejňuje aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z rôznych zdrojov pre občanov mesta Ružomberok. 

Počet  podaných  žiadostí  za  sledované  obdobie 2015-2018,

keď  mesto  vystupovalo  ako  priamy  žiadateľ,  alebo  partner  žiadateľa: 56.

Počet  úspešných  žiadostí  :  29 

Počet žiadostí ktoré sa posudzujú: 13

Celková  získaná  suma  finančných  prostriedkov  z fondov  a grantov  :  4 884 696,01Euro

Hlavné  oblasti  smerovania  podpory: cestovný  ruch; kultúra  a ochrana  kultúrnych  pamiatok; životné  prostredie, odpadové  hospodárstvo  a separovaný  zber; regionálny  rozvoj; sociálna  inklúzia; šport; vzdelávanie  a prevencia; renovácia  a výstavba objektov  UNESCO Vlkolínec.

 


 
ÚvodÚvodná stránka