Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ružomberok Hľadať
 
 

Zdravotníctvo

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok  www.uvn.sk

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, aj keď je vojenským zdravotníckym zariadením - poskytuje svoje služby všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí to potrebujú, bez ohľadu na to, kde sú poistení, aký majú vzťah k armáde, aké majú zamestnanie, akého sú pohlavia alebo národnosti. Na ÚVN sa môže obrátiť každý, kto má k nemocnici dôveru a usúdi, že by mu mohla pri diagnostike alebo liečbDSC_6164.JPGe jeho ochorenia pomôcť. Podmienkou je iba to, že nemocnica má vybudované pracovisko (kvalifikovaného odborníka) príslušné pre liečenie daného ochorenia a ďalej, že má voľnú pracovnú alebo lôžkovú kapacitu. Aj keď ide o vojenskú nemocnicu, plne sa na jej prevádzku vzťahujú všetky zásady celoštátne platného Liečebného poriadku ktoré musia pracovníci Ústrednej vojenskej nemocnice dôsledne dodržiavať vo vzťahu ku svojim pacientom, ako aj v rámci spolupráce s inými subjektami vojenského alebo civilného zdravotníctva. V sieti vojenských zdravotníckych zariadení zaujíma ÚVN v Ružomberku významné miesto. Je najväčším vojenským zdravotníckym zariadením na teritóriu SR. Ide o nemocnicu typu III.A. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok je od 1.1.1994 príspevkovou organizáciou. Jej zriaďovateľom je ministerstvo obrany SR. Od 1. septembra 1994 bola Vojenská nemocnica Ružomberok premenovaná na Ústrednú vojenskú nemocnicu. 

Je to nemocnica pavilónového typu. K dispozícii je veľký, krásne upravený vonkajší nemocničný areál, ktorý umožňuje ďalší rozvoj nemocnice. Všetky oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice sú plne zabezpečené potrebným počtom kvalifikovaných lekárov, stredného zdravotníckeho personálu, lôžok a rozsiahlym neustále modernizovaným prístrojovým vybavením.

Zdravotnícke zariadenia v Ružomberku www.navstevalekara.sk


 
ÚvodÚvodná stránka