Agendy

Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi – Občan

Mesto Ružomberok ( ďalej len  „mesto“ ) môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanovi  s trvalým pobytom na území mesta Ružomberok, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky trojnásobku životného minima vo forme finančnej, vecnej a kombinovanej.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  nemožno poskytnúť občanovi, ktorý má voči mestu akékoľvek finančné záväzky  (napr. má dlh na miestnych daniach , na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a iné).

 Podmienkou na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú  výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je:

  • 70 eur, ak ide o jednotlivca
  • 110 eur, ak ide o dvojicu bez detí, žijúcu v spoločnej domácnosti, ktorá sa spoločne posudzuje, resp. manželom
  • 100 eur + 20 eur na dieťa, max. na 3 deti, ak ide o rodinu s deťmi

 

Informácie