Kontakt

Kontakt

Adresa

Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1098/1

034 01 Ružomberok

 

Ekonomické údaje

IČO: 00315737
DIČ: 2021339265
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK59 0900 0000 0050 7009 1844
BIC: GIBASKBX