Mestský úrad

Prednosta úradu

Mário Klučka

Prednosta mestského úradu
Tel.: 044 / 44 431 44 24
Mobil: +421 917 366 833
E-mail: mario.klucka@ruzomberok.sk

Bc. Petra Tomašková
Sekretariát prednostu
Tel.: 044 / 431 44 18
Mobil:+421 902 781 895
E-mail: petra.tomaskova@ruzomberok.sk