Mestský úrad

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre mesto Ružomberok:

SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Poverená osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR.

Kontakt na zodpovednú osobu:

tel. kontakt: 00421 48 4146759

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

webstránka: informovanie o spracovaní osobných údajov (odkaz smeruje na inú webstránku)