Život v meste

Matrika

Mesto Ružomberok vedie matriku – rodnú, sobášnu a úmrtnú ako prenesený výkon štátnej správy. Do matričného obvodu Ružomberok patria: mesto Ružomberok, obce Liptovská Štiavnica, Štiavnička, Ludrová a mestské časti Biely Potok, Hrboltová.

Agenda

  • rodná matrika
  • sobášna matrika
  • úmrtná matrika
  • zmena mena a priezviska
  • vydanie druhopisu matričného dokladu
  • zápis do osobitnej matriky

Agendy