Samospráva

Primátor mesta

Ľubomír Kubáň - Primátor mesta Ružomberok

JUDr. Ľubomír Kubáň – primátor mesta Ružomberok

Adresa:
Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1098/1
034 01 Ružomberok
Kancelária: Mestský úrad, I. poschodie

Tel.: +421 44 431 44 23
E-mail: primator@ruzomberok.sk

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA OBČANOV S PRIMÁTOROM MESTA
Rezervácia návštevy primátora

Galéria