JB

Ján Baláž

Útulok pre občanov bez prístrešia

Ing. Miroslava Čiešková

Vedúca oddelenia ekonomiky a účtovníctva
JD

Ján Diak

Správca ubytovne
JG

Jana Gazdíková

Útvar hlavného kontrolóra