EG

Ing. Eva Golčáková

Referent verejného obstarávania
DH

Daniela Hrabušová

Referent údržby majetku a budov
IH

Mgr.Art. Ivan Hrčka

Hlavný architekt
JH
MH

Mária Hrnčiarová

Sekretariát zástupcu primátora mesta
PJ

Peter Jančík

RJ

Mgr. Roman Jankovič

Oddelenie prevencie kriminality
JJ

Ing. arch. Joseph Jurčo

Útvar hlavného architekta
MJ

Bc. Marián Jurkovič

Zástupca náčelníka