Oddelenie ekonomiky a účtovníctva

Referát miezd

→        zabezpečuje komplexnú mzdovú agendu zamestnancov, poslancov a ďalších osôb na základe dohôd a vykonáva hlásenia za zamestnávateľa spojené s výkonom nemocenského, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov

→        pripravuje štatistické hlásenia a výkazy

Oznamy