Život v meste

Dokumenty a tlačivá

Školský úrad , referát pre MŠ

Referát technickej infraštruktúry a ochrany ŽP

Referát stavebnej správy

Referát kultúry a komunitného rozvoja

Oddelenie údržby a správy majetku / budov

Oddelenie soc.služieb a zdravotníctva

Oddelenie MR,SOÚ,ÚR a SP (stavebné)

Oddelenie legislatívne a právne

Matričný úrad