Mestský úrad

Mestský úrad

Novorenesančná dvojpodlažná, v severnom krídle o jedno podlažie vyššia budova Mestského úradu s neobarokovými prvkami, je dominantnou Námestie Andreja Hlinku a významným architektonickým dielom prelomu 19. a 20. storočia. Ide o štvrokrídlový objekt s pôdorysom v tvare pravidelného štvoruholníka s centrálnym átriom a manzardovou strechou. Čelná fasáda s nárožnou valcovitou vežou na ľavej strane je členená výrazným stredovým trojosím rizalitom spočívajúcim na arkádach.

Táto charakteristická stavba je dielom liptovskomikulášskeho architekta Štefana Michalíka, ktorý ju vytvoril na objednávku mesta. Generálnym dodávateľom sa stal Augustín Ráth a stavebný dozor vykonávali ružomberskí stavitelia Štefan Angyal a Edurad Vorel. Výstavba začala v roku 1895 a dokončili ju v roku 1897. Pre tragické udalosti spojené so zrútením pôvodnej nárožnej veže bola odovzdaná do užívania 12. januára 1900.