Život v meste

Prevencia

Kamerový systém

Mesto Ružomberok prostredníctvom Mestskej polície prevádzkuje kamerový systém pozostávajúci z celkovo 50 kamier:

Umiestnenie kamerových bodov:

Názov kamery  a jej miestnenie

1. Stred – Otočná Križovatka ulíc Mostová – Podhora

2. Stred – Podhora Podhora od Mostovej smerom ku knižnici

3. Stred – Mostová Križovatka ulíc Mostová – Podhora

4. Knižnica – Otočná /smer k OD Adria Tesco/

5. Knižnica – Podhora /od knižnice do centra/

6. Park Š. N. Hýroša  – Park Š. N. Hýroša

7. Okresné riaditeľstvo PZ – Otočná, budova OR PZ RK

8. Okresné riaditeľstvo PZ – M.Madáčova,  budova OR PZ RK

9. Okresné riaditeľstvo PZ – K. Salvu, budova OR PZ RK

10. ZŠ Dončova – /Bernoláka, Dončova/ Križovatka A. Bernoláka – Dončova

11. ZŠ Dončova – Križovatka A. Bernoláka – Dončova

12. ZŠ Dončova – ulica Dončova

13. Synagóga -Ul. Panská, štrk. parkovisko

14. Synagóga -Ul. Panská (smer do pešej zóny)

15. Mauzóleum A. Hlinku – Mauzóleum A. Hlinku,

16. Kostol – Priestor za farským kostolom

17. Kostol – Lavičky – Lavičky za kostolom

18. Tmavé schody – Tmavé schody

19. Mestský úrad – vzadu  – parkovisko MsÚ

20. Stanica – Parkovisko Hlavná stanica

21. Stanica – vjazd – Parkovisko Hlavná stanica

22. Zarevúca Križovatka ul. Zarevúca s ul. Plavisko

23 Zarevúca – Poľná Križovatka s ul. Plavisko

24. Cirkevné Gymnázium – budova Gymnázia sv. Andreja

25. Madačova parkovisko – Parkovisko M. Madáčova

26. Celprojekt 1- reštaurácia Tatra

27. Celprojekt 2 – POŠTA reštaurácia Tatra

28. Podhora Tesco  križovatka ulíc. Podhora – Mariánska

29. Podhora – tržnica   – križovatka ulíc. Podhora – Mariánska

30. Bjornsonov dom – Nám. Slobody

31. Kuratórium – Križovatka ulíc Scota Viatora – ovažská

32. Kuratórium Scota Viatora SSŠ OaS

33. Kuratórium – vnútroblok Š. Moyzesa

34. Gymnázium  križovatka ulíc Moyzesa – Šrobára

35. Ačko –  Hrabovská, Makovického –  kruhový objazd

36. Ačko – kruhový objazd kruhový objazd

37. Ačko – smer Hrabovo

38. Hrabovo  – Parkovisko Hrabovo

39. Hrabovo – vjazd – Parkovisko Hrabovo

40. Hrabovo vrch parkoviska – smer Kalvária – Budova kabínkovej lanovky

41. Klačno – Príjazdová cesta na Klačno

42. Klačno – SKATEPARK – Areál skateparku

43. Klačno cesta – Príjazdová cesta na Klačno

44. Klačno – Park – oddychový park pred kostolom

45. Klačno – Jazierko oddychový park pred kostolom

46. Liptovská 1 – Strecha bytovka Liptovská 1

47. Za dráhou 21 – strecha bytovky Za dráhou 21

48. Bystrická cesta 46 – strecha bytovky Bystrická cesta 46

49. City Market – Križovatka Poľná (smer do centra) – Za dráhou (pod nadjazd)

50. City Market – Za dráhou

51. City Market – Poľná – obch. centrum

52. ZŠ Sládkovičova – Areál ZŠ Sládkovičova

53. Hollého – Houdeka – Strecha mestskej bytovky

54. Hollého – Plavisko – Strecha mestskej bytovky

55. Hollého – vnútroblok – mestská bytovka

56. Šport. hala T18 – parkovisko – Parkovisko pred vstupom do haly

57. Šport. hala T18 – Plavisko – ulica Plavisko, pri priechode pre chodcov

 

Prevádzkovateľ: Mesto Ružomberok – Mestská polícia Ružomberok

Kontakt na zodpovednú osobu: msp@ruzomberok.sk

Účel spracovania: ochrana verejných priestorov, občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom s obrazovým a zvukovým záznamom.

Právny základ spracovania: spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl.6 ods. 1/e Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z..

Doba uchovávania záznamu: 6 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti.

Vaše práva: na prístup k osobným údajom, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť, na základe vyžiadania, poskytnúť záznamy z kamier subjektom, ­ktorým poskytnutie vyplýva zo zákona napr. súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom ­konaní.