MK

Mário Klučka

Prednosta mestského úradu
RK

Ing. Róbert Kolár

Zástupca primátora mesta
PK

Pavel Kratka

MsP
PK

Pavel Kupčo

Referent údržby majetku a budov
MK

Margita Kupčová

Referent údržby majetku a budov
JL

PaedDr. Janka Lokajová

Vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže
ML