MN

Ing. arch. Mário Ngô

Útvar hlavného architekta
AO

RNDr. Andrea Ochabová

Vedúca oddelenia MR, SOÚ, ÚR a SP
MP

Mgr. Miroslav Parobek

Vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu
JP

Ing. Ján Pavlík, PhD.

Vedúci oddelenia grantov a projektov