Oddelenie informačných technológií

Referát správy, infraštruktúry a rozvoja služieb

  • vytvára koncepciu, návrh, realizáciu a dohľad nad metropolitnou optickou sieťou, spolupráca so združením Sanet
  • dohliada na pripojenie do siete internet, UPVS, DCOM
  • spravuje káblovú a bezdrôtovú počítačovú sieť a pripojenie detašovaných pracovísk
  • spravuje a aktualizuje geografické informačné systémy, pasporty
  • spravuje IoT platformu mesta

Oznamy