Primátor mesta

Rezervácia návštevy primátora

Pekný deň, milí Ružomberčania,

v záujme zlepšenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou som vo svojom pracovnom programe vytvoril priestor na pravidelné stretnutia s občanmi. Každý z vás má možnosť prihlásiť sa ku mne na osobné stretnutie na mestskom úrade, kde môžete prejednať témy, ktoré Vás zaujímajú. Na stretnutiach bude priestor na vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu i fungovaniu mesta.

Teším sa na stretnutia!

JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok

 

 

Ako sa prihlásite na stretnutie?

  • Na stránke (nižšie) označte deň a časové okno, v ktorom chcete stretnutie uskutočniť.
  • Systém ponúka hodinové časové okná. Voľné termíny sú označené zelenou farbou.
  • Po označení konkrétneho času, zadajte do tabuľky ktorá sa zobrazí, svoje kontaktné údaje, tému stretnutia, prípadne ďalšie poznámky k téme.
  • Stlačte na políčko „Rezervovať bez registrácie“. V prípade, že je rezervácia úspešná, časové okno zmení farbu zo zelenej na červenú, následne obdržíte aj potvrdzovací e-mail.
  • Systém Vám automaticky prostredníctvom e-mailu pripomenie stretnutie aj v deň jeho konania.
  • Pri vypĺňaní údajov dbajte na presnosť. Pri nesprávne uvedenej e-mailovej adrese systém neodošle potvrdzovací e-mail.
  • Každý občan môže v konkrétnom dni využiť len jedno hodinové časové okno na uskutočnenie stretnutia.
  • Pri nefunkčnosti systému, prosím, píšte na e-mail: primator@ruzomberok.sk.

 

Vyplnením registračného formulára pre rezerváciu stretnutia s primátorom udeľujem Mestu Ružomberok súhlas na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje budú použité pre potreby komunikácie, spätnej väzby a kontroly viacnásobnej rezervácie. Prístup k osobným údajom majú zamestnanci mesta, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení stretnutia s primátorom. Osobné údaje budú poskytnuté tretej strane – spoločnosť GARVIS Solutions s.r.o. Česká republika zabezpečujúcej registráciu na stretnutie. Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny mimo EU. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka za účelom následnej možnej komunikácie.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na mailovej adrese primator@ruzomberok.sk, na adrese mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, alebo osobne u asistenta primátora. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.ruzomberok.sk.