Agendy

Úmrtie – Občan

Úmrtie:

sa vybavuje v mieste matričného obvodu, kde nastalo úmrtie.

K vybaveniu úmrtného listu je potrebné:

  • List o prehliadke mŕtveho v dvoch vyhotoveniach,
  • Občiansky preukaz zomretého,
  • Splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu s údajmi o adrese,
  • Pri úmrtí maloletého dieťaťa je potrebné predložiť jeho rodný list a OP matky dieťaťa.

Civilný obrad zabezpečuje:

Mestský úrad Ružomberok

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. A. Hlinku 1, Ružomberok

tel:  044/431 44 13

email: monika.paulinyova@ruzomberok.sk, lydia.fricova@ruzomberok.sk

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

Prvý výpis úmrtného listu je bez správneho poplatku. Za každý ďalší výpis je správny poplatok -  7 eur.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou