Agendy

Posledná rozlúčka so zosnulým – Občan

Obrad rozlúčky so zosnulým sa vykonáva dôstojným spôsobom v Dome smútku v meste Ružomberok, prípadne v domoch smútku v mestských častiach.

Zamestnanec organizujúci obrad (Zbor pre občianske záležitosti) pripravuje obrad na základe žiadosti pozostalých, pričom akceptuje požiadavky pozostalých.

Komunikuje s pozostalými, kontaktuje poslancov vykonávajúcich občianske obrady a ostatných účinkujúcich potrebných k vykonaniu obradu, pripravuje smútočnú reč a odobierku.

Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú podľa potreby, spravidla počas pracovných dní.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Dokumenty mesta

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou