Agendy

Povolenie pre zriadenie vjazdu z miestnej cesty na susednú nehnuteľnosť – Občan, Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa