Agendy

Uvítanie dieťaťa do života – Občan

Obrad uvítania dieťaťa do života sa vykonáva slávnostným spôsobom pre dieťa s trvalým pobytom v meste Ružomberok.

Obrad pripravuje poverený zamestnanec Zboru pre občianske záležitosti, ktorý komunikuje s ostatnými účinkujúcimi participujúcimi na obrade.

Obrad je spojený so zápisom do pamätnej knihy.

 

Informácie

Dokumenty mesta

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa