Agendy

Životné jubileá a jubilejné sobáše – Občan

Mesto Ružomberok vykonáva pre obyvateľov mesta a mestských častí slávnostné obrady – blahoželania pri životných jubileách (75, 80, 85 a viac rokov) a jubilejné sobáše:  strieborné (po 25 rokoch), zlaté (po 50 rokoch) a diamantové (po 60  rokoch).

Obrady sa podľa vyššie uvedeného bodu vykonávajú spravidla v mesiaci október – mesiac úcty  k starším:

  1. pre členov Denného centra v meste Ružomberok
  2. pre občanov mestských častí : Biely Potok , Černová, Hrboltová, Vlkolínec
  3. pre obyvateľov zariadení sociálnych služieb
  4. po oznámení rodinných príslušníkov príp. iných občanov, či poslancov, návštevou priamo v domácnosti občana resp. v Obradnej sieni MsÚ .

Stretnutia s jubilantmi organizačne zabezpečuje  zamestnanec Zboru pre občianske záležitosti, ktorý komunikuje s členmi poslaneckých klubov alebo výborov v jednotlivých mestských častiach.

Pre jubilantov sa na požiadanie rodiny, resp. poslanca organizujú aj individuálne slávnosti pri okrúhlych jubileách (pri dožití 100 a viac rokov) priamo v domácnosti jubilanta.

Informácie

Dokumenty mesta