Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 10_2023