Podujatia

550. VÝROČIE UDELENIA VALAŠSKÝCH PRIVILÉGIÍ (Park Jána Pavla II.)

550. vyrocie udelenia valasskych privilegii

Predstavitelia goralských obcí na Slovensku vás srdečne pozývajú na stretnutie pri príležitosti 550. výročia udelenia valašských privilégií Valachom kráľom Matejom Korvínom.

Program:
08:00 – 08:30 prezentácia účastníkov
08:30 – 08:45 zoradenie sprievodu
08:45 – 09:15 sprievod z Parku Jána Pavla II. na Námestie A. Hlinku (Farský kostol sv. Ondreja)
09:30 – 10:30 slávenie sv. omše v kostole sv. Ondreja
10:30 – 11:00 sprievod z kostola sv. Ondreja do Parku Jána Pavla II.
11:00 – 15:00 pohostenie spojené s kultúrnym programom prezentácie goralských ľudových hudieb a súborov

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Informácie: 0905 217 351

Máte záujem dostávať pozvánky na podujatia v Ružomberku a okolí? Ak áno, tak nám napíšte na: info@ruzomberok.eu

Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok

Informácie

Park Jána Pavla II. v Ružomberku

Galéria