Podujatia

BEH LUDROVSKOU DOLINOU 2024

beh-ludrova_2024_plagat_A3.cdr

Obec Ludrová, OŠK Ludrová a Občianske združenie Ružomberskie Strely organizujú Beh Ludrovskou dolinou 2024.

Štart: Futbalový štadión OŠK Ludrová

Časový rozpis a dĺžka tratí:

Deti: od 9:30 hod.
Deti 1 vek do 7 rokov (2017 a mladšie): 60 m
Deti 2 vek 8 – 9 rokov (rok nar. 2015 – 2016): 100 m
Najmladší žiaci a žiačky (rok nar. 2013 – 2014): 200 m
Mladší žiaci/žiačky (rok nar. 2011 – 2012): 300 m
Starší žiaci/žiačky (rok nar. 2009 – 2010): 500 m

10:30 hod.
Dorast (rok nar. 2007 – 2008): 5000 m

Ženy:
F vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 1985 – 2006): 5000 m
F40 vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1975 – 1984): 5000 m
F50 vek 50 rokov a viac (rok narodenia 1974 a skôr): 5000 m

Muži:
M vek 18 – 39 rokov (rok nar. 1985 – 2006): 10 000 m
M40 vek 40 – 49 rokov (rok nar. 1975 – 1984): 10 000 m
M50 vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1965 – 1974): 10 000 m
M60 vek 60 rokov a viac (rok narodenia 1964 a skôr): 10 000 m

V prípade, že bude v kategóriách menej ako 5 pretekárov – kategórie môžu byť zlúčené, ale vyhodnotia sa samostatne tak ako je v rozpise. V detských kategóriách a doraste chlapci aj dievčatá samostatne.

Registrácia: Na mieste v deň pretekov od 08:00 hod.
Štartovné: Dospelí 5,00€, Deti a mládež zdarma.
Občerstvenie: guláš/párky, pivo/kofola (v cene štartovného)
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
Časomiera: vlastná
Trať: Detské kategórie tráva, ostatné kategórie lesná cesta, asfalt
Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia diplomy a medailu, pre každého detského pretekára sladkosť
Protesty: protest s vkladom 10,00€ treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení disciplíny písomne.
Vyhlásenie výsledkov: po skončení jednotlivých kategórií priebežne v priestoroch štart/cieľ

Dôležité upozornenie: Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, a pokyny organizátorov. Počas pretekov musí byť štartovné číslo viditeľné.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Časový limit: stanovený na 2:30 hod.

Riaditeľ pretekov: Peter Slimák
Hlavný rozhodca: Ladislav Valent

Informácie: Peter Laco 0905 284 430, e-mail: p.laco.pf@gmail.com

Máte záujem dostávať pozvánky na podujatia v Ružomberku a okolí? Ak áno, tak nám napíšte na: info@ruzomberok.eu

Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok

Informácie

Galéria