Podujatia

II. SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU (Partizánska Ľupča)

Sutaz vo vareni gulasu

Miesto konania: Štadión OFK Partizánska Ľupča

Dobrovoľný hasičský zbor Partizánska Ľupča organizuje II. ročník Súťaže vo varení gulášu.

Prihlášky družstiev do: 01.06.2024
Prihlášky s názvom družstva a menom kapitána volajte na: p. Simona Adamčiaková 0907 332 870 alebo posielajte na e-mailovú adresu: sim.schwandtner@gmail.com
Štartovné: 25,00€

Program:
11:00 Prezentácia, zahájenie prípravného procesu
12:00 Začiatok varenia gulášu
15:30 Začína hodnotenie gulášu – Zahájenie predaja gulášov verejnosti
16:30 Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu
19:00 Zbalenie a upratanie súťažného stanoviska
20:00 Zábava

Hlavný porotca: šéfkuchár Roman Kováč
Hudba: DJ Píter (zábava do 20:00 hod.)
– ukážka hasičskej techniky, pena pre deti, skákací hrad, maľovanie na tvár

Súťažné družstvá:

Minimálny počet členov jedného družstva sú 2 členovia a maximálne 6 členov. Nečlenovia nemôžu do varenia zasahovať. Množstvo vareného gulášu nie je stanovené. Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku a miesta trvalého bydliska.

Predmet súťaže: Uvarenie guláša z ľubovoľného druhu mäsa.

Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá: stôl a sedenie pre členov súťažného družstva, chlieb, palivové drevo a 20 plastových tanierov a lyžíc, vodu na varenie. Pomôcky na varenie (kotol, naberačky, nôž, dosky a pod.), mäso, masť a ingrediencie si zabezpečí súťažiace družstvo.

Mäso a cibuľa, prípadne zemiaky nemôžu byť dopredu tepelne spracované, predvarené, pácovaním upravené, musia byť v surovom stave. Súťažiaci sú povinní všetky ingrediencie potrebné na prípravu gulášu pripravovať priamo na mieste (krájanie cibule, mäsa a podobne). Pri držkovom guláši sa povoľuje si dopredu obvariť držky. Guláš sa môže variť na rôzny spôsob (maďarský, kotlíkový, fazuľový, držkový a iné) podľa krajových zvyklostí.

Za čistotu, poriadok a disciplínu zodpovedá súťažiace družstvo v priestore, ktorý bude mať vytýčený. Guláš sa nemôže variť na otvorenom ohni.

Porota začína o 15:30 hod. zozbieraním vzoriek gulášov, hodnotenie gulášu bude o 16:00 hod. Do toho času musí byť varenie gulášu ukončené a týmto časom sa môže zahájiť predaj gulášu verejnosti.

Organizátori zabezpečia odbornú porotu a hygienický dozor. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe, spôsob varenia a finálny produkt. Hygienický dozor dohliada na čerstvosť ingrediencií a postupu varenia.

Každé súťažné družstvo môže poskytnúť guláš na predaj. Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 16:30 hod. Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 19:00 hod. zbaliť, upratať a uvoľniť svoje súťažné stanovisko.

Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť živú hudobnú produkciu, atrakcie pre deti. Organizátor zabezpečí bufet s občerstvením a nápojmi.. Viacčlenná porota bude hodnotiť chuť, hustotu, farbu gulášu, mäso, zemiaky.

Ceny:
3 súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší, získavajú titul „GULÁŠ MAJSTER 2024 Partizánska Ľupča“.
1. miesto: 100,00€, pohár, medailu,
2. miesto: 50,00€, pohár, medailu,
3. miesto: 30,00€, pohár, medailu.

Informácie: Matúš Hollý +421 915 952 427

Máte záujem dostávať pozvánky na podujatia v Ružomberku a okolí? Ak áno, tak nám napíšte na: info@ruzomberok.eu

Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok

Informácie

Galéria