Podujatia

KRESŤANSKÁ KULTÚRA: RUŽOMBERSKÉ HANUSOVE DNI (Univerzitná knižnica)

Krestanska kultura2

Miesto konania: Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Zažite živé prelínania filozofie, umenia, teológie, sociálnych vied, politiky či najaktuálnejších spoločenských tém na Hanusových dňoch – kde nás všetkých spája snaha o hľadanie pravdy a krásy.

Po Bratislave a Košiciach sa Hanusove dni uskutočnia po prvýkrát aj v Ružomberku. Čas ani miesto konania tohto prestížneho podujatia nie sú náhodné: pripomíname si 30 rokov od smrti mysliteľa Ladislava Hanusa, ktorému Katolícka univerzita v Ružomberku udelila ako prvému svoj čestný doktorát.

Festival je určený tak akademickej verejnosti ako aj širšiemu publiku. Môžete sa tešiť na niekoľko večerov plných diskusií a prednášok z oblasti politiky, teológie, psychológie či iných spoločenských vied. Takisto sú pre vás pripravené sprievodné podujatia (duchovné aj umelecké).

Na 9 podujatiach vystúpi 17 rečníkov. Návštevníci sa môžu tešiť na debatu o tom, čo treba opraviť v kresťanskom živote, či sú potrební veriaci novinári, ale aj aké je miesto kňaza a politika Andreja Hlinku v slovenských dejinách.

Program:

Nedeľa 5. mája 2024

16:00 diskusia Cirkev na severe: choď a oprav môj dom!
Čo je v našom kresťanskom živote pokazené a ako to opraviť? Vízia nového spišského biskupa sa stretne v diskusii s pohľadmi kresťanských laikov (katolíkom a protestantkou), ktorí su aktívni na poli vzdelávania i evanjelizácie.
– Mons. František Trstenský, Ján Hrkút, Lýdia Rišová, Michal Zamkovský

18:30 diskusia Potrebujeme kresťanských novinárov?
Diskusia veriaceho novinára zo sekulárneho média, redaktora katolíckeho rádia a mediálnej teoretičky z Katolíckej univerzity o tom, čo znamená byť kresťanským novinárom v rozdelenom svete pod taktovkou portálu Nové mesto.
– Jaroslav Barborák, Terézia Rončáková, Ivan Novák

Pondelok 6. mája 2024

14:30 diskusia + kariérny workshop Z univerzitnej auly ku kariérnemu úspechu
Nechajte sa inšpirovať príbehmi úspešných absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Objavte, ako univerzitné vzdelanie ovplyvnilo ich kariérnu trajektóriu a čo všetko im prinieslo na profesionálnej ceste i v osobnom živote.
– Mária Bedleková, Samuel Javornický, Lukáš Kekelák, Iveta Kloptová

17:00 RHD Talks: Miesto Andreja Hlinku v slovenských dejinách
Aký bol Andrej Hlinka nielen ako politik, ale aj ako kňaz, publicista či kultúrny mysliteľ? Významný slovenský historik v pohľade na Hlinku vychádza z jeho publikovaných textov do roku 1918, ktoré tento rok prvýkrát vyšli aj knižne a ktoré on osobne editoval.
– Róbert Letz

20:30 RHD Talks + podcast Eros: Sebaláska – cesta do neba alebo do pekla?
Ponorte sa s fr. Samuelom do diskusie o podstate sebalásky a jej zdravom mieste v našich životoch podľa sv. Tomáša Akvinského. Odhalíme, ako nám Tomáš môže pomôcť nájsť rovnováhu medzi láskou k sebe a k blížnym. Po prednáške nasleduje diskusia o téme s ďalšími hosťami v podcaste Eros.
– fr. Samuel Lovás OP, Martin a Klára Neslušanovci, František Bartek

Utorok 7. mája 2024

14:30 RHD Talks: Ako nepreflákať študentské roky?
Naučte sa, ako využiť akademické roky čo najlepšie. Absolvent Oxfordskej univerzity vás vezme na cestu plnú praktických rád a odhalí, ako sa stať úspešným študentom nielen v zahraničí, ale aj doma na Slovensku.
– Samuel Trizuljak

17:00 Verbum talkshow: Ladislav Hanus ako diagnostik slovenskej kultúry a kultúrnosti
Objavte relevanciu myšlienok najvýznamnejšieho slovenského katolíckeho intelektuála 20. storočia Ladislava Hanusa (1907 – 1994) v diskusii mladých autorov časopisu Verbum s profesorom Jarabom, ktorý Hanusa osobne poznal. Prečo by mal byť Hanus povinným čítaním pre intelektuálne založeného mladého človeka?
– prof. Jozef Jarab, Juraj Šúst, Samuel Trizuljak, Michal Čop

19:30 diskusia Je možné zdravo milovať Slovensko?
Dvaja mladí historici budú z rozdielnych ideových východísk hľadať odpoveď na otázku, kde spočíva zdravé vlastenectvo a patriotizmus a naopak, kde začína chorý a nebezpečný nacionalizmus.
– Samuel Trizuljak, Jaroslav Valent

Máte záujem dostávať pozvánky na podujatia v Ružomberku a okolí? Ak áno, tak nám napíšte na: info@ruzomberok.eu

Zverejnilo Informačné centrum Ružomberok

Informácie

Hrabovská cesta 1a, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku

Galéria