Agendy

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Mesto Ružomberok vykonáva posudkovú činnosť na účely rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu:

  • v zariadení pre seniorov
  • v zariadení opatrovateľskej služby
  • v dennom stacionári
  • na opatrovateľskú službu.

Informácie