Agendy

Potvrdenie o trvalom pobyte – Občan

Potvrdenie o trvalom pobyte občana sa vydá na osobné dožiadanie občana s platným občianskym preukazom.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie, osobne

Povinné prílohy

Občiansky preukaz

Správne poplatky

7,- eur/položka 8 Sadzobníka správnych poplatkov z. 145/1995 Z.z./

Doručovanie

  • Osobne