Aktuality

Poďakovanie ružomberským pedagógom

ocenenie ucitelov 1

Mesto Ružomberok v utorok 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov ocenilo 25 pedagógov za ich vynikajúce výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a pri príležitosti životných jubileí. Z rúk primátora mesta Ľubomíra Kubáňa si prevzali ocenenia na tradičnej slávnosti oceňovania učiteľov, ktorú pripravilo oddelenie školstva a športu na Mestskom úrade v Ružomberku.

Obzvlášť školstvo sa v súčasnosti musí dennodenne vyrovnávať s mnohými ťažkosťami a problémami. „Uvedomujem si, že to učiteľov stojí veľa trpezlivosti, obety a ohľaduplnosti. Napriek tomu, že ide o náročnú a často nedocenenú prácu, je obrovské šťastie, že v našom meste máme mnoho učiteľov, ktorí svoje povolanie nevnímajú len ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie,” povedal v príhovore k oceneným primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Milé naše učiteľky, milí učitelia, prajeme vám nielen k dnešnému sviatku, aby sa vám darilo, aby ste nachádzali pochopenie u vašich nadriadených, úctu a vďaku u rodičov a žiakov. Okrem toho ešte veľa životnej energie, viac radostí ako starostí a predovšetkým dobré zdravie!

Zoznam ocenených pedagógov

Cena primátora mesta:

 • PaedDr. Janka Lokajová, Mesto Ružomberok, vedúca oddelenia školstva a športu na Mestskom úrade v Ružomberku;
 • Mgr. Daniela Záhorcová, Základná škola Klačno;
 • Ing. Pavol Moravčík, Stredná odborná škola polytechnická

Pamätný list:

 • Mgr. Pavol Svrček, CVČ Elán;
 • Mgr. Zuzana Bródyová, Materská škola Riadok;
 • Martina Šnauková, Materská škola Černová;
 • Margaréta Máliková, Materská škola, Riadok;
 • Bc. Michaela Sanigová, Materská škola, Bystrická cesta;
 • Viera Rosová, Materská škola, Š. Moyzesa;
 • Katarína Ondrejková, Materská škola, Hrabovská cesta;
 • Bernarda Švecová, Súkromná materská škola TatraKuK;
 • Mgr. Lenka Sanigová, Základná škola Andreja Hlinku, Černová;
 • Mgr. Katarína Stanková, Základná škola, Bystrická cesta;
 • Mgr. Katarína Kelčíková, Základná škola, Zarevúca;
 • PaedDr. Vladimíra Šajtrochová, Základná škola sv. Vincenta;
 • Mgr. Veronika Pelcová, Spojená základná škola-špeciálna;
 • PaedDr. Monika Gazdaricová DiS.art, Základná umelecká škola Ľ. Fullu;
 • Ing. Anton Schlosser, Škola umeleckého priemyslu;
 • Mgr. Monika Šindléryová, Gymnázium, Š. Moyzesa 21;
 • Mgr. Martin Janček, Gymnázium sv. Andreja;
 • PhDr. Kvetoslava Drozdíková, Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej;
 • PhDr. Ing. Jakub Zjara, Spojená škola;
 • PaedDr. Peter Krška, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu;
 • Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie;
 • PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA, Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Galéria