Aktuality

Mesto rozšírilo zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu

197525704_10165737791355790_8061227601423071130_n-1024x652

V súvislosti s pilotným projektom zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) vo volebnom obvode Roveň mesto Ružomberok oznamuje, že zber tohto druhu odpadu postupne rozširuje aj do ďalších častí mesta Ružomberok v lokalitách Baničné, Laziny a Polík. Od 21. augusta sú obyvateľom bytových domov v uvedených lokalitách postupne distribuované 10-litrové zberné nádoby do domácností spolu s informačným letákom. Jednotlivým domácnostiam ich rozdávajú podľa vopred pripravených zoznamov správcovia bytových domov.

Vo štvrtok 31. augusta boli v uvedených častiach mesta rozmiestnené 120-litové hnedé (KUKA) nádoby určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, kde môžu obyvatelia vysýpať obsah svojich vedierok. Umiestnenie najbližšej zbernej nádoby nájdu občania vizualizované na interaktívnej mapke: https://lnk.sk/arw8 , na stojisku nádoby na BRKO ľahko rozpoznáte podľa hnedej farby a označenia druhu zberu.

Odpad zo zberných nádob bude vyvážaný pravidelne dvakrát týždenne vždy v pondelky a štvrtky, pričom prvý vývoz bude už v pondelok 4. septembra.

Samospráva upozorňuje občanov, aby nádoby na odpad udržiavali neustále uzavreté a odpad neumiestňovali mimo nádob. Všetko, čo sa nachádza mimo nádoby (a to nielen nádoby na kuchynský odpad, ale aj komunálny odpad a triedený zber) sa považuje za nelegálnu skládku.

Vzhľadom na to, že je v meste stále realizovaná fáza rozvoja zberu a spracovania kuchynského bioodpadu, je pravdepodobné, že v niektorých lokalitách nebude kapacita 120-litrových nádob postačujúca. V prípade naplnenia nádoby je potrebné použiť výnimočne aj nádoby na zmesový komunálny odpad. V najbližších mesiacoch bude samospráva intenzívne pracovať na doplnení kapacít zberných nádob a zavedení efektívneho zberu BRKO v celom meste.

Povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad majú všetky mestá a obce na Slovensku od roku 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. Kuchynský bioodpad tvorí takmer tretinu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu sa znižuje množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach.

Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Potrebné je preto využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie alebo odpad zbierať rovno do vedierok, ktoré mesto distribuovalo zadarmo. Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Triediť kuchynský bioodpad môžu aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu môžu využívať kompostér vo svojej záhrade. Mesto Ružomberok intenzívne  pracuje na možnosti zabezpečenia bezplatných kompostérov pre rodinné domy.

V prípade akýchkoľvek otázok k téme BRKO neváhajte kontaktovať e-mailom na: burgan@ksruzomberok.sk alebo telefonicky: 0903 565 380 Juraja Burgana, projektového manažéra Komunálnych služieb Ružomberok.

PRAKTICKÉ RADY PRI TRIEDENÍ KUCHYNSKÉHO BIOODPADU:

  • Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).
  • Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky)

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Galéria