Aktuality

Ako urobiť svet krajším? Zamýšľali sa účastníci literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža

Nina Veľasová (ŚUP Ružomberok) Pastelový svet

Ako urobiť svet lepším. Tak znela nosná téma tohtoročnej súťaže literárnej a výtvarnej tvorby pre mladých autorov a členov literárnych a výtvarných klubov Ružomberská Trojruža. Súťaž už po jedenásty krát vyhlásila Mestská knižnica Ružomberok v spolupráci s Mestom Ružomberok a Literárnym klubom ružomberských spisovateľov. Jej cieľom je predovšetkým podpora a prezentácia mládežníckej a amatérskej literárnej tvorby, so snahou zamerať sa na súčasné spoločenské dianie, na pozitívne ale i negatívne javy v spoločnosti.

Príroda, mesto, človek, životné prostredie, medziľudské vzťahy. Čo nám  robí starosť a čo radosť, ako sa preniesť cez problémové situácie? Odpovede na tieto otázky obsahovali krátke autorské  prozaické, poetické a výtvarné diela, ktoré boli posielané do súťaže od konca januára až do začiatku apríla tohto roku.

Práce hodnotila osemčlenná porota. Za literárnu časť to boli členovia Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, výtvarnú časť reprezentovali pedagógovia Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku (ŠUP).  Ako sa vyjadril predseda poroty, básnik Peter Mišák, úroveň súťaže rokmi rastie: „Vo všetkých kategóriách mnohé práce príjemne prekvapili. Našli sa aj slabšie výkony, napokon ako vždy a vo všetkom. Veď nie sme dokonalí. Čiastočne je na príčine možno zadanie témy. Tam sa namiesto literárneho dielka zrodila slohová práca. Nič to však, aj tam sa dá vypozorovať, kto píše talentovane, kto iba zo slušnosti, nebodaj z povinnosti. Našťastie povinných jázd sme našli len zopár. Celkový obraz z toho vychádza potešiteľne. Mladí ľudia majú záujem o vlastnú literárnu tvorbu, majú z nej radosť a radosť robia aj svojim prvým čitateľom… Dobrý text si vyžaduje mnohé poznania, nejednu zručnosť. Sčítaný pisateľ sa spozná podľa dobrej štylizácie, obstojného pravopisu, šikovného výberu výrazových prostriedkov. To sa neudeje samo. Za každým dobrým výsledkom je vždy poctivá práca. A spisovateľstvo je nezriedka práca poriadne ťažká.

Hlavnú cenu súťaže Cenu Radky Berešíkovej – získala báseň s názvom  „Novembrový karneval“  od autorky Judity Ďurčovej z Nového Mesta nad Váhom. V samostatnej kategórii Poézia sa na prvých miestach umiestnili Lucas Frič zo ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku, Martina Aneštíková z Gymnázia Topoľčany a Dominika Straková z Ružomberka. V kategórii Próza sa najlepšie umiestnili Tatiana Zuskinová zo ZŠ Zarevúca v Ružomberku, Anna Gállyová a Tomáš Molnár zo ŠUP Ružomberok. V kategórii Ilustrácia sa výherkyňami stali  Barbora Rizikyová zo ZŠ Malinovského v Partizánskom a Nina Veľasová zo ŠUP Ružomberok, čestné uznanie bolo udelené Jarmile Laukovej z Liskovej.

Kompletné výsledky súťaže: 

V mene celej poroty literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža  ďakujeme za všetky príspevky. Úspešným účastníkom blahoželáme a veríme, že ocenenia budú výrazným povzbudením do ich ďalšej tvorivej práce.

Viac informácií nájdete na stránke Mestskej knižnice Ružomberok. 

Prílohy na stiahnutie

Galéria