Aktuality

EduPage v materských školách

332998973_237865825334183_4089065148205971907_n

Do populárneho školského systému EduPage sa v uplynulých dňoch zapojilo všetkých 10 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. Súčasťou tohto procesu bola aj obnova webových sídel škôl do nového prostredia EduPage.

Nové stránky ľahko rozoznáme podľa toho, že v názve webovej stránky je za názvom školy doména edupage.org. Prehľad materských škôl s odkazmi na ich weby nájdete na stránke mesta. Nové internetové stránky však nie sú jediný benefit, ktorý EduPage prináša. Rodičia alebo zákonní zástupcovia detí dostanú zo škôl prístup do mobilnej aplikácie EduPage.

Aplikácia umožňuje robiť efektívne veci, ktoré by bez nej prakticky neboli možné. Napríklad údaje zo školy zadané v aplikácii sa zobrazia každému používateľovi, ktorého sa týkajú.

EduPage ponúka napríklad jednoduchú komunikáciu rodiča so školou, posielanie elektronických ospravedlneniek, možnosť prihlasovať sa na akcie a kurzy, odosielať rôzne žiadosti, vyhlásenia, informované súhlasy, čím sa odbúra množstvo byrokratickej záťaže nielen pre rodičov, ale aj pre učiteľov.

Ružomberské materské školy navštevuje v tomto školskom roku 740 detí.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná