Aktuality

Informácie k voľbám do parlamentu

356166471_718574356947791_2598677670346626186_n

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sa na celom území Slovenska uskutočnia v sobotu 30. septembra, volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. V Ružomberku budú môcť občania starší ako 18 rokov uplatniť svoje právo voliť v 24 volebných okrskoch a v rovnakom počte volebných miestností. V predčasných parlamentných voľbách si budeme vyberať z 24 registrovaných politických strán a hnutí a jednej koalície. O dôveru voličov sa uchádza celkom 2 722 kandidátiek a kandidátov do NR SR.

SPÔSOB VOĽBY

Volič môže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Voliť môžete aj mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a boli ste na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov alebo ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavate mimo jej územia a boli ste na základe žiadosti zapísaní do osobitného zoznamu voličov.

HLASOVACÍ PREUKAZ

O Hlasovací preukaz môžete požiadať obec svojho trvalého pobytu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb, teda najskôr 16. 8., voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle ministerstva vnútra: www.minv.sk/?nr23-preukaz.

VOĽBA POŠTOU

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 9. 8., Ministerstvo vnútra SR o voľbu poštou, a to prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou: https://portal.minv.sk/…/site/main/zivotne-situacie/Volby alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby…

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-nrsr, bližšie informácie nájdete aj na internetovej stránke mesta.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta