Aktuality

Mestské komisie pracujú v novom zložení

IMG_6949

Mestskí poslanci rokovaní zastupiteľstva 8. februára schválili zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Ich členmi sú poslanci mestského zastupiteľstva, obyvatelia mesta a odborníci pôsobiaci na území Ružomberka, ktorých schváli mestské zastupiteľstvo.

Podľa zákona o obecnom zriadení sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi zastupiteľstva. Členstvo v komisiách nie je honorované.

V aktuálnom funkčnom období 2022-2026 bude pôsobiť osem mestských komisií:

Komisia pre financie, majetok a podnikateľské prostredie

Predseda: Mgr. Ing. Miroslav Zuberec

Podpredseda: Michaela Kútniková

Členovia: Mgr. art. Ján Kuráň, Ing. Anna Šanobová, Ing. Miloš Kostík, Ing. Juraj Kurňavka, Ing. Rastislav Horvát, JUDr. Andrej Škriniar, JUDr. Emil Maretta, PhD., Peter Šrobár, MBA, Mgr. Michal Jaroš

Tajomník: referentka oddelenia právnych služieb Mgr. Ivana Smilková

 

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu

Predseda: Mgr. art. Róbert Dúbravec

Podpredseda: Ing. arch. Marianna Medvecká

Členovia: JUDr. Tomáš Klopta, Ing. Martin Mičuda, Patrik Habo, Ing. arch. Pavol Fischer, Mgr. Michal Kudlička, Mgr. art. Ivan Hrčka, Ing. arch. Rastislav Gromnica, Ing. Pavol Ivan, Ing. Peter Rázga

Tajomník: referentka oddelenia ÚHA Ing. Eva Maďarová

 

Komisia pre životné prostredie

Predseda: Ing. Juraj Burgan

Podpredseda: Ing. Slavomír Klačko

Členovia: Juraj Šrámek, Ing. Jozef Bašary, RNDr. Martina Kmeťová, PhD., Ing. Marianna Matajová, RNDr. Daniel Dítě, Ing. Milan Filo, Mgr. Peter Kravčák, PhD., Mgr. František Hanes, Ing. Lukáš Nguyen

Tajomník: referent oddelenia technickej správy RNDr. Michal Matis

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch

Predseda: Mgr. Martin Hromada, PhD.

Podpredseda: Vojtech Macko

Členovia: Ing. Milan Šlávka, Mgr. Igor Littva, Ing. Marianna Stančoková, Peter Bačkor, Mgr. Ján Ondrík, PaedDr. Michal Kovačic, PhD., Peter Sieklik, Ing. Tomáš Štreit, PhDr. Zuzana Gažíková

Tajomník referentka oddelenia regionálnej politiky: Ing. Paulína Kleinová

 

Komisia starostlivosti o obyvateľov (sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie)

Predseda: Miroslav Kerdík

Podpredseda: MUDr. Karol Javorka, PhD.

Členovia: Štefan Puška, Mgr. Darina Chomistová, Jozef Ondrejka, Ing. Anton Machola, Mgr. Martina Chylová, Margita Jacková, JUDr. Dominika Baranová, Ing. Dagmar Majeríková, Radovan Klopta

Tajomník: referentka oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Monika Gašajová

 

Komisia pre šport

Predseda: Stanislav Javorka

Podpredseda: Ladislav Valent

Členovia: Bc. Michal Kubačka, Marián Bystričan, Ing. Tomáš Gazdarica, Ing. Ján Rojček, Mgr. Pavol Svrček, Peter Stano, Bc. Patrik Oravec, Róbert Hlačina, Tomáš Varga

Tajomník: referentka oddelenia školstva a športu: Mgr. Zuzana Legerská

 

Komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity

Predseda: Mgr. Michal Lazár

Podpredseda: Mgr. Vladimír Klimek

Členovia: doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., PhDr. Mária Kramárová, PaedDr. Kamil Nemčík, doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., Mgr. Gabriela Gromnicová, PaedDr. Elena Šlávková, Mgr. Bibiana Kľačková, PhDr. Oľga Okálová, PhD., Ing. Marián Páleš

Tajomník: referentka oddelenia školstva a športu: Mgr. Ingrid Pavlinská

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Vendelín Ružička

Členovia: Ing. Milan Šlávka, doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

Tajomník: referentka oddelenia právnych služieb: Mgr. Ľudmila Trnovská

 

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta