Aktuality

Krízový štáb mesta vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity

i_7484704

Pre pretrvávajúcu nepriaznivú meteorologickú a hydrologickú situáciu vyhlásil v nedeľu 11. februára o 17.00 hod. Krízový štáb mesta Ružomberok 3. stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch a drobných vodných tokoch pretekajúcich územím mesta. Kritická situácia je najmä na rieke Revúca na Podsuchej a v mestskej časti Biely Potok.

“Situáciu monitorujeme v teréne a naozaj nie je dobrá. Na vodný tok sa boli pozrieť zástupcovia SVP, Povodia horného Váhu i vedúci Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Ružomberku. V pohotovosti sú naše Komunálne služby i dobrovoľní hasiči. Všetci dúfame, že rieka upokojí a hladina klesne,” podotkol primátor mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň, ktorý je zároveň predsedom mestského krízového štábu.

Z dôvodu vyliatia vody z brehov môže na kritických miestach v Ružomberku potenciálne dôjsť k ohrozeniu života a zdravia, majetku právnických a fyzických osôb, životného prostredia a kultúrneho dedičstva, ako i hospodárskej činnosti.

“Počas povodňovej situácie budeme vodný tok monitorovať, zmierňovať riziko vyliatia a postupne zbierať dokumentáciu o spôsobených škodách. V prípade potreby, samozrejme, zasiahneme. Vyhlásený stupeň povodňovej aktivity budeme v ďalších dňoch prehodnocovať podľa aktuálneho stavu na vodných tokoch na území mesta,” dodal primátor.

Obozretnosť je na mieste. Samospráva žiada obyvateľov dotknutých oblastí, aby sa nezdržiavali v blízkosti rieky a na uvedenú skutočnosť upozornili aj svoje deti, ktoré sa po mestskej časti môžu pohybovať bez dozoru dospelých.

V pohotovosti sú dobrovoľní hasiči, Hasičský a záchranný zbor, kompetentní zamestnanci mesta a mestskí policajti pripravení odstraňovať následky povodňovej aktivity.

Na priložených snímkach aktuálna situácia na vodnom toku rieky Revúca.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Galéria