Aktuality

Ktorí poslanci môžu vykonávať občianske obrady?

pexels-photo-2253842

Spečatiť svoj zväzok na civilnom sobáši v meste Ružomberok môžu snúbenci pred primátorom Ľubomírom Kubáňom alebo poverenými poslancami mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na vlaňajšom decembrovom zasadnutí poverilo vykonávaním občianskych obradov poslancov Juraja Burgana, Róberta Dúbravca, Jána Kuráňa, Tomáša Kloptu, Ladislava Valenta, Miroslava Zuberca a zamestnancov mesta, ktorých výkon práce priamo súvisí s vykonávaním občianskych obradov.

Zmena v povereniach nastala 8. februára, kedy mestskí poslanci na svojom zasadnutí odvolali z vykonávania občianskych obradov poslanca Tomáša Kloptu, a to na základe jeho žiadosti. V šestici „sobášiacich“ ho nahradila poslankyňa Michaela Kútniková. Okrem civilných sobášov môžu poverení poslanci vykonávať napríklad aj obrady uvítania detí do života, jubilejné sobáše (napr. zlatá alebo diamantová svadba), životné jubileá a pohreby občanov.

V predošlom volebnom období bolo poverených poslancov päť, predtým štyria. Občianskych obradov sa v meste Ružomberok zúčastňujú okrem matričného úradu aj pracovníci oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva mestského úradu.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com