Aktuality

Mení sa cena stravného v školských jedálňach 

320725966_709079084186697_954974230732717910_n

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v novembri minulého roka nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. januára 2023. Mesto muselo tieto nové finančné pásma rešpektovať a zapracovať ich do všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje aj výška mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach. Po vzájomnom stretnutí a komunikácií všetkých vedúcich školských jedálni sa samospráva rozhodla pre II. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo pre všetkých stravníkov, čiže aj pre diétne stravovanie a stravovanie športovcov.

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje výšku stravného prijalo ružomberské mestské zastupiteľstvo na decembrovom rokovaní. Zvýšenie nákladov jedální sa, podobne ako v iných mestách a obciach na Slovensku, prenieslo aj do zvýšenia úhrad za stravu v mestských materských a základných školách.

Podľa jednotlivých kategórií stravníkov ide približne o tieto sumy, ktorými sa navyšujú mesačné výdavky rodičom a zákonným zástupcom za stravovanie detí:

  • dieťa v materskej škole: 7,92 eur
  • žiak v základnej škole I. stupeň: 6,38 eur
  • žiak v základnej škole II. stupeň: 8,80 eur
  • dieťa v materskej škole diétne stravovanie: 9,90 eur
  • žiak v základnej škole I. stupeň, diétne stravovanie a stravovanie športovcov: 7,48 eur
  • žiak v základnej škole II. stupeň, diétne stravovanie a stravovanie športovcov: 9,68 eur

„Spolu so zdražovaním potravín a energií prirodzene dochádza k zdražovaniu stravy, a to nielen v školských jedálňach. Mesto sa musí riadiť pokynmi ministerstva, ktoré určilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Zvýšené ekonomické výdavky rodín v meste sme sa tento rok snažili zmierniť aspoň tým, že sa nezvyšujú miestne dane a poplatky. Rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi a majú deti v základných a materských školách, mohli zároveň požiadať mesto o dotáciu na stravu a učebné pomôcky,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

V priloženej tabuľke je porovnanie výšky stravného v MŠ a ZŠ. Vľavo doterajšie ceny, vpravo nové ceny, zohľadňujúce nové finančné pásma na nákup potravín.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, pexels.com

Galéria