Aktuality

Mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom medveďa hnedého bola v okrese Ružomberok odvolaná

IMG_3549

V okrese Ružomberok odvolali mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré 1. júla podpísala prednostka Okresného úradu v Žiline Emília Pavlusíková.

Mimoriadna situácia na území Žilinského samosprávneho kraja platila od 21. marca pre okresy Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Žilina. Mimoriadne opatrenia reagovali na nárast počtu konfliktných situácií medveďa hnedého s človekom v dôsledku vysokého a neregulovaného jedincov v rizikových oblastiach Slovenska.

Dôvodom odvolania mimoriadnej situácie boli legislatívne zmeny zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. „Ďalšia činnosť na území Žilinského kraja bude vykonávaná podľa riadiacich aktov a usmernení prednostov okresných úradov Žilinského kraja,“ uvádza sa v rozhodnutí o odvolaní mimoriadnej situácie.

Mesto Ružomberok v čase mimoriadnej situácie posilnilo hliadkovú činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody a policajného zboru, a to najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého – vo Vlkolínci, na Gejdáku, v Malých Tatrách, Hrabovskej Doline a v oblasti mestských cintorínov. Občanom bolo zároveň odporúčané, aby v skorých ranných a v neskorých večerných hodinách nenavštevovali lokality, kde potenciálne hrozil stret s medveďom.

Vladimír Miškovčík, hovorca mesta

Snímka: ilustračná, Jaroslav Maga