Aktuality

Návrh novej parkovacej politiky predstaví mesto na stretnutí s občanmi 20. júna

IMG_20240430_100713

Mesto Ružomberok sa pripravuje na novú parkovaciu politiku. Jej zmyslom je zlepšenie dostupnosti parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla. Príprava v nasledujúce týždne vstupuje do finálnej fázy a vyvrcholiť by mala prijatím nových pravidiel parkovania na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Ružomberku na zasadnutí dňa 26. júna. Po novom by mali Ružomberčania parkovať od septembra.  

S cieľom predstaviť a vysvetliť zmeny v novej parkovacej politike uskutoční mesto Ružomberok stretnutie s občanmi – verejný hovor, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 20. júna o 16.00 hod. v Kine Kultúra v Ružomberku. Predpokladané trvanie je cca. 1,5 hod.

Na uvedenom stretnutí bude predstavený návrh novej parkovacej politiky, zmeny v organizácii dopravy a budú zodpovedané otázky, ktoré obyvateľov mesta zaujímajú. Stretnutie sa uskutoční za účasti zástupcov mesta, Slovenskej parkovacej asociácie, Mestskej polície Ružomberok a Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku a odborníkov z oblasti dopravy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 02/2024 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území Mesta Ružomberok nájdete tu: https://lnk.sk/hmbj. VZN upravuje  podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest v Ružomberku, podmienky dočasného spôsobu zabezpečenia prevádzky parkovacích miest,  výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia a tiež oslobodenie od povinnosti platiť úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel.

Kde a kedy sa dozviete viac?

Navštívte webovú stránku: www.parkovanie.ruzomberok.sk (po schválení parkovacej politiky v Mestskom zastupiteľstve dňa 26.6.2024) alebo Facebook: www.facebook.com/parkovanievruzomberku (dostupné už dnes) alebo napíšte na e-mail: parkovanie@ruzomberok.sk.

Galéria